Ang Aking Pangmalas tungkol sa Labis na Pag-inom ng Alak

Sabi ng ilan na ang alak ay pampainit, pampatunaw, pampagana at pampatulog.

Ang isang bagay na hindi ko masyadong naintindihan ay kung papaano ang isang bagay na pampatulog ay pwede rin maging pampagana.

Halimbawa, paminsan-minsan nahihirapan akong matulog kaya umiinom ako ng gamot na pampatulog at, matapos inumin ko iyon, tiyak na wala akong gana.

Sa katulad na paraan kung uminom ako ng kape na pampagana tiyak na hindi ako makakatulog.

Kaya, ang isang tanong para sa mga Pinoy ay: paano pwede mangyari na ang alak ay kapwa pampagana at pampatulog? Medyo nalilito ako….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s