Lagi bang Kasalanan ng Iba, ng Gobyerno o ng Ekonomya kapag Mahirap ang Buhay?

Sa artikulong ito nais kong i-share ang aking pangmalas tungkol sa pagtanggap ng personal na responsibilidad sa kabila ng mahirap na kalagayan.

Bilang asawa ng isang Pilipina ang napapansin ko sa maraming mga Pilipino ay na may tendensya sila na sisihin ang iba, ang kalagayan o ang gobyerno kapag mahirap ang kanilang sitwasyon.

Personally, naniniwala ako na ang malaking bahagi ng kung ano ang nangyayari sa ating buhay ay resulta ng ating mga pasya sa halip na bunga ng panlabas na kalagayan.

Sabi ni Osho na ang salitang “responsibilidad” ay nangangahulugan “response-ability” o kakayahan na tumugon sa kalagayan gamit ang ating kalayaan sa pagpapasya.

Kung minsan hindi nating makontrol ang kalagayan subalit lubusang kaya nating kontrolin ang ating mga desisyon gaya ng isang bangkero na, bagaman hindi niya kayang kontrolin ang hangin, pwede, at least, niyang ayusin ang kanyang layag.

Gusto ng maraming Pilipino maging “biktima” at, sa palagay ko, ito ay ang isang malaking hadlang sa pagsulong ng Pilipinas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s