Gaano Kahalaga ang “Panlabas na Anyo” sa isang Matagumpay na Romantikong Relasyon?

Bilang banyagang asawa ng isang Pilipina, isa sa mga bagay na napansin ko sa mga Pilipino ay na marami ang mahilig sa kung ano ang nagdudulot ng pansamantalang kaluguran.

Ang Pilipinas ay punong-puno ng mga fast-food na restaurant, mga malaking karatula na nag-aadvertise ng lahat ng uri ng gadget o ibang bagay na nagdudulot ng pagiging masaya.

Maraming mga Pinoy na kilala ko, ay mahilig manood ng maraming TV, mag-Facebook, kumain ng junk food at iba pa.

Ang lahat ng mga bagay na ito ay may kinalaman sa kung ano ang tinatawag ko na pansamantalang pagtatamasa ng kaluguran.

Actually, sa aking pakikipag-usap sa mga kaibigan kong Pinoy, mas naririnig ko ang salitang masaya kaysa sa salitang maligaya.

Sa tingin ko ang pagiging masaya ay ang isang pansamantalang kaluguran na pwede lang tamasahin kapag may libangan, masarap na pagkain, sex o ibang uri ng bagay na pumupukaw ng kaluguran.

Ang kaligayahan naman ay isang mas namamalaging kalagayan na hindi nakakadepende sa pagkakaroon ng libangan, pagkain o iba pa.

Ano ba ang punto ko at ano ang kinalaman nito sa pagkakaroon ng isang matagumpay na romantikong relasyon?

Bweno, ang punto ko ay na mas magiging matagumpay ang isang romantikong relasyon kung ang hinahanap natin sa ating kabiyak ay kung ano ang nagdudulot ng namamalaging kaligayahan sa halip na basta lang ang mga bagay na nagdudulot ng pansamantalang kasiyahan.

Ang isa sa mga bagay na, batay sa nakikita ko, ay baka sobrang mahalaga para sa mga Pilipina ay ang panlabas na hitsura at ang pisikal na kagandahan.

Dahil tiyak na darating ang araw na maglalaho ang pisikal na kagandahan, maliwanag na ito ay isa sa mga bagay na pwede lang magdulot ng talagang maikli at pansamantalang yugto ng kasiyahan sa relasyon.

Para makapagtamasa ng permanenteng kaligayahan na magtatagal kahit magkasakit ang ating kabiyak o kahit ano ang mangyayari sa kanya o sa atin, sa tingin ko, mas mabuti mag-invest sa pagtatayo ng panloob na pagkatao para talagang maranasan ang isang matibay na relasyon.

Bweno, ito ang aking opinyon lang bilang isang banyagang asawa ng isang Pilipina at syempre naman ang bawat isa ay may karapatan na piliin kung ano ang kanyang gustong makita sa isang partner.

Ang masasabi ko lang, batay sa aking karanasan, ay na ang sobrang pagbibigay pansin sa hitsura ay nagdudulot ng kabiguan sa bandang huli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s