“Isulong ang Kalikasan”: Bakit Mahalaga para sa Pilipinas?

Isa sa mga bagay na napansin ko sa Pilipinas ay ang dami ng mga karatula kung saan ang mga tao ay inaanyayahang makipagtulungan upang hindi masira ang kapaligiran.

Kahit saan napansin ko ang mga karatula kung saan nakasulat “Bawal Magtapon ng Basura” o, gaya ng karatula sa picture (na pinicturahan ko sa One Hundred Islands), na panatilihin malinis ang kapaligiran.

Habang nag-snosnorkle ako sa gitna ng mga korales, marami kong nakitang bote ng beer o lata ng Coke sa ilalim ng dagat.

Sa bayan ng Tayug, Pangasinan napansin ko ang isang malaking karatula kung saan nakasulat “Bawal Magtapon ng Basura Gago” at, sa mismong ilalim ng karatula, ay may mataas na bundok ng basura.

Kaya, maliwanag na ang malaking bahagi ng problema ay ang kawalang-pakikipagtulungan ng mga tao na binabale-wala nila ang mga karatula at ang mga babala.

Kamakailan ay nilinis ang isla ng Boracay at muling nilinis ang bay ng Maynila at, sana, hindi magmamatigas ng ulo ang mga residente at muling magdudumi ng mga lugar dahil, bilang foreign at bilang turista, masasabi ko na ang mga sitwasyong iyon ay nagpapalayo sa maraming mga turista na malaking tulong para sa ekonomia ng Pinas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s