Ang “Lake Taal” ng Roma

Kamakailan isinulat ko ang isang post sa wikang Ingles tungkol sa isang partikular na lugar dito malapit sa bayan ko, ang bayan ng Roma, sa Italya.

Ito ang Italyanong “bersyon” ng Lake Taal na nasa Pilipinas. Ang “Lago di Vico”, malapit sa Roma ay nasa loob ng “crater” ng isang dating bulkan at sa loob nito ay mayroon ang isa pang bulkan (na tinatawag na Monte Venere) at, bukod sa pagiging similar ito sa Lake Taal parami ng parami ang mga Pinoy na pumupunta doon para mag-ihaw sa tabing-lawa at, dahil medyo malamig ang klima, para “mag-shot-shot” din ng kaunti.

Kung may pagkakataon kayo na mamasyal sa Roma maaari ninyong isaalang-alang ang posibilidad na makita ang “lake Taal” ng Roma!

One thought on “Ang “Lake Taal” ng Roma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s