Dalawang Bagay na Napansin ko sa Pilipinas na talagang Kakaiba

Syempre, bilang estranhero, marami kong napansin mga bagay sa Pilipinas na naging sanhi ng malaking “Culture Shock” (o “pagkagulat”) pero, sa lahat ng mga bagay na maaari kong malasin bilang “kakaiba”, napansin ko dalawang sitwasyon na hindi talagang umiiral sa aking bansa.

Ang unang bagay na talagang kakaiba ay na, sa Pilipinas, nakita ko iba’t ibang mga pamilya kung saan ang asawang babae ay ang isang propesora, abogada, engineer etc, samantala ang asawang lalaki ay isang magsasaka, isang tricycle driver, tubero o iba pa. Mayroon din mga sitwasyon kung saan ang lalaki ay walang trabaho at, baka, habang ang asawang babae ay nagtuturo o gumagawa ng ibang uri ng “mataas” na uri ng trabaho, ang lalaki ay nag-iinuman o nagsusugal o basta nakatambay lang. Ibig sabihin na kung, halimbawa, ang asawang babae ay ang isang engineer sa Pilipinas pwede mangyari na ang asawang lalaki ay ang isang gingeneer….

Dito sa aking bansa ang mga tao na may pinag-aaralan, lalo na kung babae, ay bihirang-bihira nagiging asawa ng isang tao na hindi pareho ang “status”. Sa ilalim ng aspektong ito mas sarado ang isip ng mga kabayan ko, actually sobrang sarado.

Kaya talagang pinahahalagahan ko na sa Pilipinas wala gaanong diskriminasyon pagdating sa social status, dito talaga imposibleng mangyari ito.

Ang ibang bagay na napansin ko sa Pilipinas ay na, sa bahay ng mga guro, doktora, abogada at iba pa wala napakaraming libro o malaking aklatan.

Dito kahit sa bahay ng isang tao na may high school na diploma lang, may malaking aklatan na may daan-daang libro at may malaking tomo (na hindi naman nilang binabasa: pang-display lang).

Sa Pilipinas wala akong nakita maraming tomo pero may nakita kong maraming tomador….

3 thoughts on “Dalawang Bagay na Napansin ko sa Pilipinas na talagang Kakaiba

  1. most parents would spend money for a girl to go to school because they feel like money will not be wasted.. so boys grow up without much expectation and ended up as nothing… i would not want to marry someone who is not the same level as me at least. i would like to look up at a guy and not look down at him. but that is just me..

    Liked by 1 person

    1. Good to know that. I was very shocked to see those unique family where the wife is an engineer and the husband is a gingeneer….

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s