Mag-ingat sa Paggamit ng mga Pangtayo o Pronombre sa Pag-aasawa!

Matagal na maliwanag sa akin na ang lihim ng tagumpay sa isang romantikong relasyon ay ang pagbibigay.

Subalit medyo bago sa akin ang ideya na ang mga pangtayo sa ngalan o personal na pronombre (ako, ikaw etc.) at ang mga pangtayo sa pag-aari o posesivo (ko, akin etc.) na ginagamit natin sa komunikasyon sa ating kabiyak ay nagsisiwalat ng kung nasaan ang pokus natin sa relasyon.

Kung mas madalas ginagamit ko, bilang halimbawa, ang mga pantayong ako o ko kaysa sa ikaw o mo, ibig nitong sabihin na nakapokus ako sa akin at sa mga pangangailangang ko.

Kaya, kung lagi sinasabi ko:

Mahal kita

Gusto kita

Kailangan kita

ibig sabihin na ang pokus ko ay kung ano ang gusto ko at ang kailangan ko.

Bweno, ito ay ang isang bagay na, kung tutuusin, medyo lohikal at maliwanag, pero ngayon lang seryosong pinag-iisipan ko ito.

Ibig sabihin na mula sa araw na ito mag-iingat ako sa paggamit ng mga pronombre!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s