Kung Bakit Mahalaga Maging “Fluent” sa Lokal na Wika ang isang OFW

Kanina nakita ko sa pahayagang Ako ay Pilipino ang isang napukaw sa interes na artikulo na may kinalaman sa isang batang Aprikano na, bagaman hindi siya kumpleto sa requirement para maging legal resident dito sa Italya, binigyan pa rin siya ng permit of stay dahil mahusay siyang magsalita ng wikang Italyano.

Ito ang laman ng artikulo (https://www.akoaypilipino.eu/balita/migrasyon/permit-to-stay-ibinigay-sa-dayuhan-dahil-mahusay-sa-wikang-italyano-kahit-walang-sapat-na-requirements/?fbclid=IwAR1bosoGmk5zHnLNanVsg9Ct2ZTxbdZmSfZnpUw6AYqPb2IDcSOPGk_sBVQ):

“Isang hatol ang inilabas ng Court of Venice na nagbibigay ng permesso di soggiorno o permit to stay sa isang binata mula sa Mali na walang sapat na dokumento upang kilalanin bilang isang refugee.

Ayon sa hukom, ang binata umano ay well integrated at ang repatriation ay magsasanhi lamang sa binata ng matinding danyos sa buhay nito.

Inilabas ng Court of Venice ang hatol na nagbibigay pahintulot sa legal at regular na pananatili sa bansa ng isang binata mula Mali sa kabila ng wala itong sapat na requirements upang bigyan at kilalanin bilang isang refugee at samakatwid ang magkaroon ng permit to stay.

Ang desisyon ng hukom matapos tanggapin ang apila ng binata ay salungat sa naging desisyon ng Commissione Territorial di Verona na noong 2017 ay tinanggihan ang aplikasyon para sa International protection.

Sa hatol ay nasasaad na ang binata ay hindi maituturing na refugee dahil hindi sumasailalim sa anumang persekusyon dahil sa lahi, relihiyon o kasarian at hindi rin nagpapakita ng aumang periglo sa pagbabalik sa sariling bansa.

Ngunit mababasa rin sa naging hatol, na ang binata ay nagpakita ng husay sa pagsasalita sa wikang italyano. Ito umano ay tanda lamang ng mahusay na integrasyon na pinatunayan rin sa pamamagitan ng pag-aaral nito at ang pagsusumikap rin na magkaroon ng driver’s license.

Ang pagbabalik sa Mali, ayon pa sa hukom, ay binanggit ang European Convention on Human Rights, at ang pagbabalik ng binata sa sariling bansa ay maaaring maging sanhin ng paghihirap sa bagong kondisyon at samakatwid, isang malaking danyos sa maayos na buhay nito”.

Ang desisyong ito ng Italyanong korte ay nagpapakita na ang pagiging fluent ay maaari maging isang malaking bentaha para sa isang dayuhan.

Ang mga Pilipino na nasa aking bansa ay medyo nagtatamad pagdating sa pag-aaral ng lokal na wika at bukod sa pagiging sanhi ng mga problema sa komunikasyon, ito ay maaari maging din ang isang legal na hadlang ukol sa pagiging residente, lalo na dahil, ayon sa isang bagong batas na kalalabas lang dito sa Italya (syempre bilang Italyano binabanggit ko ang halimbawa ng Italya pero baka kapit din ito sa ibang mga bansa), ngayon kailangan patunayan ang isang dayuhan na marunong siyang magsalita ng Italyano (sa B1 level) para makakuha ng long-term resident permit o ng citizenship.

At gaya ng nangyari sa batang Aprikano, ang pagiging fluent sa lokal na wika ay maaari rin magbukas ng pinto para maging legal resident kahit walang legal na karapatan.

Kaya, kung kayo ay OFW huwag kayong magtamad mag-aral ng lokal na wika!

2 thoughts on “Kung Bakit Mahalaga Maging “Fluent” sa Lokal na Wika ang isang OFW

  1. i have to have an A1 certificate before i can get a visa to travel to germany for marriage and then when in germany already, it is mandatory to take integration course and get B1 certificate.. some filipinas who get allowance even and free integration course because their husband does not have a job keeps on failing it and take it for granted by being absent all the time… i had to pass it right away because my husband paid thousand euro for the course including books… i would like to get C1 level because i am not confident still but i got stuck with work and kids and being a housewife and mother..

    Liked by 1 person

    1. My wife is the only one in the community who speaks Italian very well. Everyone else asks her for help when they need to interact with public officials and they have been her longer than her

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s