Kung Paano Matuto ng isang Bagong Wika

Maraming mga Pilipino ay walang problema sa komunikasyon kapag lumilipat sila sa isang English speaking na bansa.

Ngunit napansin ko na maraming Pilipino na nasa aking bansa (Italya) ay nahihirapan sa pagkatuto ng Italyano kahit matagal na silang nandito.

Ibig yata sabihin nito na, pagdating sa mga wika na iba sa English (na, more or less alam na ng karamihan ng mga Pilipino), medyo mabagal ang mga Pilipino bago matuto sila ng mga wika katulad ng Italyano, French at iba pa.

Nasumpungan ko ang isang napukaw sa interes na essay tungkol sa mga katangian na kailangan para matuto ng ibang wika, lalo na kung OFW kayo.

Ang isang mahalagang punto sa essay na ito ay: huwag kang mag-atubili, kahit medyo barok o baluktot ang pagsasalita mo, huwag kang mahiya!

Ang lihim ay: magpraktis, magpraktis, magpraktis kahit mali kayo.

Source: Ramos, T.V. & Goulet, R. M. (1981) Intermediate Tagalog: Developing Cultural Awareness through Language, University of Hawaii Press: Honolulu)

Ang pag-aaral ng isang wika ay madali sa ilang tao at napakahirap sa iba. Sino ang nahihirapan at sino ang nadadalian?

Ang nahihirapan ay mga taong mahiyain at mahina ang loob. Ayaw nilang magbukas ng bibig dahil natatakot magkamali. Ayaw nilang mapintasan ang maling pagbigkas o maling pagsasamasama ng salita. Hindi sila magsasalita hangga’t sa palagay nila ay tamang-tama na ang sasabihin nila.

Ang nadadalian ay ang hindi nahihiyang magkamali. Kahi’t balu-baluktot, pinipilit nilang magsalita. Malakas ang kanilang loob.

Madali ring matuto ang mga taong mahilig makipagkaibigan. Dahil gusto nilang makipagkaibigan sa mga mamamayan ng bayang kanilang binibisita, nagsasalita sila sa salitang banyaga. Kahit a la “ako Tarzan, ikaw Jane.”

Anong uri ng mag-aaral (estudyante) kayo?

One thought on “Kung Paano Matuto ng isang Bagong Wika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s