Naples, Italya: Ang Maynila ng Europe!

Nasa daan ako patungo sa bayang ko sa timog ng Italya at nag-stopover ako sa isang lunsod na halos katulad ng Quiapo at Tondo. Ang bayang ito ay walang iba kundi ang bayan ng Naples.

Anu-ano ang mga pagkakatulad?

  • Magulo ang trapik at medyo binabale-wala ng mga dryber ang mga batas.
  • Masikip, magulo at maingay ang mga kalye at puno ng mga street vendor na sumisigaw.
  • Maraming mga kariton boys.
  • Maraming mga mandurukot at may mahabang kamay, subalit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga mahabang kamay ng Tondo o Quiapo at ang mga taga-Naples: kung turista ka sa Quiapo o Tondo may malaking posibilidad na lalapitan ka ng isang mandurukot, kung turista ka sa Naples tiyak na lalapitan ka ng mga mandurukot….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s