Sino si “Juan” at Ano ang “Ano”?

Bilang asawa ng isang Pilipina naging medyo bihasa ako sa wikang Tagalog at nagsisikap akong sumulong araw-araw.

Ngunit mayroon isang bagay na medyo malabo pa sa akin, bagaman matagal na mayroon akong asawa na nagtuturo ng Tagalog sa akin: hindi ko pa naintindihan kung ano ang “ano” at kung sino si “Juan” (o kuwan yata…. pero ang dating sa amin ay Juan).

Madalas naririnig ko ang mga pananalita katulad “pakiabot mo sa akin ang ano” at, syempre, tinatanong ko kung ano ang ano at ang sagot ay “ang Juan, ano”.

Kami mga foreigner ay medyo nalilito kapag hindi deretso at espesipiko ang pagsasalita ng mga Pilipino.

Sana ituwid ninyong mga Pilipino ang ganitong uri ng Juan sa pagsasalita sa aming mga foreigner dahil hindi masyadong naming naintindihan ang ano ninyo kapag Juan at ano ang ano ninyo sa pagsasalita….at hindi kami mag-ano sa inyo….

3 thoughts on “Sino si “Juan” at Ano ang “Ano”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s