Kung Bakit Takot sa Akin ang mga Unggoy sa Pilipinas

Ito ang bagong bersyon ng dating post ko na pinamagatang “Kung Bakit Galit sa Akin ang mga Unggoy sa Pilipinas”.

Medyo binago ko ang pamagat dahil hindi pala sila galit sa akin kundi takot dahil first time na nakita nila ang isang tao na may ganito karaming balahibo.

Dito sa bansa ko walang unggoy sa gubat at tangi lamang sa zoo ay nakikita ang mga ungoy.

Natatandaan ko na noong bata pa ako maraming beses ipinasyal ako ng tatay ko sa zoo ng Roma at ang impresyon ko sa mga unggoy ay na mabait sila.

Pero noong nasa Pilipinas ako nakapasyal ako sa medyo liblib na mga lugar kung saan maraming unggoy at iba ang dating sa akin: parang galit sa akin ang mga unggoy, sa totoo takot lang sila.

Malapit nang sinaktan ako ng isang unggoy.

Sa palagay ko ang dahilan kung bakit galit o takot sa akin ang mga iyon ay dahil hindi sila sanay sa tao na may maraming balahibo. Ang mga lalaking Pilipino ay halos walang balahibo sa kanilang balat samantala ako, gaya ng maraming Italyano, ay punong-puno ng balahibo.

Baka inisip ng mga unggoy na ako ay walang iba kundi ang isang mas malaking unggoy!

Ngunit, sa palagay ko, bagaman may mga taong katulad ko na medyo may pagkakatulad sa unggoy pagdating sa panlabas na anyo, walang kinalaman ang tao sa unggoy at hindi ko nakikita kung papaano maaaring magmula ang tao sa kanila.

Ako, bagaman may tulad-unggoy na balahibo, ay nakapagsalita ng tatlong wika samantala puro sigaw lang ang unggoy, puro barking ang mga aso, puro meow ang pusa.

Kaya kong (tulad ng lahat ng ibang mga tao, may balahibo man o wala) magmuni-muni tungkol sa kahulugan ng buhay, i-appreciate ang sining, ang musika, ang literatura, gumawa ng mental na abstraction, samantala ano naman ang kayang gawin ng mga unggoy at ng ibang mga hayop? Puro kain, inom at tulog.

Oo, takot ang mga unggoy sa akin sa Pilipinas dahil akala nila na ako ay isa sa kanila, ngunit, sa tingin ko ibang-iba ang tao sa unggoy….

Nagmumula ba tayo sa kanila? Medyo malayong mangyari ito sa palagay ko….

3 thoughts on “Kung Bakit Takot sa Akin ang mga Unggoy sa Pilipinas

  1. takot ako sa onggoy… i was in a monkey park somewhere in bohol na medyo abandoned na at parang gutom talaga ang mga onggoy. pina-ikutan nila kami ng asawa at anak ko na may kasama pang growl effect.. tsk tsk…. di na ko babalik duon..

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s