Kung Papaano Harapin ang Asawang Babae na Mainit ang Ulo at may Buwanang Dalaw: the Ultimate Guide

Ang isa sa pinakamatinding mga hamon sa pag-aasawa ay kapag nagiging sobrang emosyonal ang kabiyak, lalo na ang babae na dumadaan sa delikadong yugto ng buwanang dalaw.

Sa aking dating mga post binanggit ko ang ilang mga ideya ko tungkol dito, ngunit sa ngayon nais kong gawin ang isang “nirebisang edisyon” ng mga post na iyon dahil binulay-bulay kong mabuti kung ano talaga ang naging susi para sa akin para lutasin ang gayong mga sitwasyon.

Minsan narinig ko mula sa isang relationship expert na kung patuloy na tinatrato natin nang may kabaitan ang isang tao na sobrang galit magiging imposible para sa taong iyon patuloy na ilabas ang galit at ang kanyang galit ay matutunaw.

Actually hindi ito ang isang bagong ideya dahil humigit-kumulang 2000 taon ang nakalipas isinulat sa Griegong Kasulatan “Huwag gumanti kaninuman ng masama para sa masama. Gawin kung ano ang mabuti sa pananaw ng lahat ng tao”.

At gaya ng sinasabi rin ng maraming dalubhasa sa relationship ang kakayahan na manatili kalmado at patuloy na magpakita ng kabaitan sa isang taong galit (hindi pala asawa lang kundi kahit ibang tao na mainit ang ulo) ay talaga ang pinakasusi para lutasin ang ganitong uri ng sitwasyon.

Sabi ng isang life coach na “success comes from counterintuitive moves” at walang duda na ang pagtugon nang may kabaitan sa isang taong galit ay counterintuitive, ngunit, kung tutuusin, ang tagumpay sa bawat aspekto ng buhay ay lagi resulta ng ano ang psychologically at emotionally counterintuitive, kailangan gawin kung ano ang ayaw gawin ng ating psyche para magtagumpay.

Sinabi ng Persian poet na si Rumi na “gusto ng bata kainin ang candy samantala gusto ng may-gulang ang pagpipigil sa sarili”. Kung gusto nating magtagumpay sa bawat situwasyon sa buhay kailangan nating iwasan ang emosyonal na “candy” at gawin kung ano ang hindi madali.

Halimbawa kung gusto natin maging malusog kailangang kainin ang pagkain na ayaw sana natin at iwasan maraming mga pagkain at inumin na gusto sana natin gaya ng kanin at baboy, ang labis ng soft drinks, alak etc., kung gusto nating abutin ang isang tungkuhin kailangang bawasan ang libangan at magpokus sa ating tungkuhin.

Totoo, para maging matagumpay ang buhay kailangan gawin ang kabaligtaran ng kung ano ang gusto sana nating gawin. Ito ay kumakapit sa pagkain, sa disiplina sa sarili sa halip na basta mag-Facebook at sa marami pang aspekto ng buhay.

Pagdating sa pag-aasawa ang gusto sana nating gawin kapag mainit ang ulo at may buwanang dalaw pa ang asawang babae ay itaas ang boses at magalit at ang ilan ay naglalasing pa, ngunit hindi iyon ang counterintuitive move.

Ang counterintuitive move ay gawin kung ano ang ayaw gawin ng ating psyche at ng ayaw gawin ng karamihan na gustong pumasok, gaya ng sinabi 2000 taon ang nakalipas, sa “maluwang na pintuang-daan at malapad na daang na papunta sa pagkapuksa, at marami ang pumapasok dito”.

Karamihan ng tao ay gustong gawin kung ano ang madali at sundin ang ginagawa ng ‘pulutong’ at, halimbawa, sumisigaw kapag ang kabiyak ay sumisigaw. Pero hindi iyon ang matalinong solusyon, ang madali ay kadalasan ang kabaligtaran ng matalino.

Kaya, batay sa aking karanasan, ang ultimate guide upang harapin ang matinding galit ay “huwag gumanti ng masama sa masama” dahil, kahit iyon ang madaling gawin at ang gusto sana nating gawin, tiyak na hindi iyon ang matalino at matagumpay na solusyon dahil “success comes from counterintuitive moves” o sa pagpasok na “makipot na daan”, sa pagpapakita ng mataas na psychological, emosyonal at espitituwal na mga pamantayan na ayaw ikapit ng karamihan.

One thought on “Kung Papaano Harapin ang Asawang Babae na Mainit ang Ulo at may Buwanang Dalaw: the Ultimate Guide

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s