Pagtratrabaho sa Abroad: Magagamit ba ang Tinapos na Kurso sa Kolehiyo?

Sa maikling salita ito ay depende sa bansa kung saan nagtratrabaho ang isang OFW.

Kilala ko ang isang Pilipina na nagtratrabaho sa isang bansa na nasa Hilagang Europe at nagagamit niya ang kanyang degree.

Siguro sa mga bansa ng Hilagang Europe mas malaki ang posibilidad na gamitin ang tinapos na kurso sa unibersidad, ngunit dito sa Italya may dalawang hadlang:

Una sa lahat ang isang Bachelor degree na kinukuha sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa kung saan may tatlong uri ng college degree (Bachelor, Master at PhD), ay hindi ang katumbas ng Italyanong college degree: dito sa Italya walang shortcut sa pagiging doktor, ibig sabihin na isa lang ang degree dito na tinatawag na “laurea” at (more or less) katumbas iyon ng isang PhD.

Halimbawa ang asawa ko ay may Bachelor degree sa Accounting na tinapos niya sa Pinas at dati teacher siya sa Pinas, ngunit dito hindi magagamit ang kanyang degree dahil hindi iyon katumbas ng Italyanong “laurea”.

Ang isa pang hadlang ay na dito napakaraming mga Italyano na may college degree ay hindi nakakasumpong ng angkop na trabaho, ibig sabihin na kahit may PhD ang isang dayuhang Pinoy, may maraming mga “PhD” dito na nagtratrabaho bilang waiter, tagaluto sa restaurant, tagalaba ng pinggan etc. dahil medyo bagsak ang ekonomya…..

Kaya, at least dito sa aking bansa, hindi masyadong uubra ang ideya na “tatapusin ko ang kurso sa kolehiyo at mag-aabroad ako para masumpungan ang disyenteng trabaho sa mayamang bansa”.

Baka pwede iyon sa ilang mga bansa, ngunit may mga Western na mga bansa (tulad halimbawa ang bansa ko) kung saan wala gaanong saysay ang pinag-aralan, kaya kailangang timbangin lahat ng mga aspekto bago tapusin ang isang kurso upang, sa bandang huli, magabroad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s