Ang Pangmalas ng Isang Foreigner Tungkol sa Extended Family (video)

Sa (medyo lumang) videong ito ipinakikipag-usap ko ang tungkol sa kung papaano magkaroon (sa palagay ko at batay sa karanasan ko) ng isang timbang na pangmalas tungkol sa Pilipinong kultura ng extended family kapag ang isang Pilipina ay may asawa na galing sa isang Western na bansa.

Paminsan-minsan nais kong i-shoot ang mga video (kaunti at maikli lang…binura ko ang ilang mga video dahil wala masyadong saysay ang mga iyon) at baka ako ay magiging ang isang YouTubero……(kanya-kanyang diskarte: may mga tubero at may mga YouTubero)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s