Sa Panaderia ni Eduardo

Ang aking espesyal na pandesal

lapit mga kaibigan at makinig kayo ako ay may masarap na pandesal galing sa bahay ko, nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap….sa kusina ko.”

Well, iba yata ang lyrics ng song (“lapit mga kaibigan at makinig kayo ako ay may dalang balita galing sa bayang ko…”) pero dapat ninyong tikman ang aking espesyal na pandesal (whole grain version, mas healthy…)

Sa Pilipinas ay may “Pan De Manila”: gusto kong buksan ang “Pan de Maresca” (Maresca ang apelydo ko: hindi ako si Glock 9 na “wala siyang apelydo”)…..

2 thoughts on “Sa Panaderia ni Eduardo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s