Ang Espiritu ng Bayanihan ng mga Pilipino sa Italy

Bilang foreign na asawa ng isang Pilipina isa sa mga bagay na hinahangaan ko tungkol sa mga Pilipino ay ang espiritu ng bayanihan.

Hindi ito ang isang katangian na basta lang binasa ko sa mga aklat o sa mga blog tungkol sa Pilipinas kundi personal na naranasan ko maraming beses at sa maraming paraan.

Ang alam ko ay na sa Pilipinas may pagkakataon na literal na binubuhat ng mga tao ang buong bahay ng isang kabayan na nangangailangang lumipat sa ibang lugar.

Medyo mahirap buhatin ang bahay ng misis ko sa Bulacan dahil yari iyon sa hollow block at bakal, kaya medyo mabigat yata…

At mahirap din buhatin ang mga bahay dito sa Italya dahil halos lahat ng mga Pilipino dito ay nakatira sa mga apartment na nasa loob ng isang gusali at medyo mabigat din yata ang palasyo.

Ngunit dito sa Roma tuwing lumilipat ang isang Pilipino sa ibang apartment libre ang serbisyo ng lipat bahay dahil maraming mga kabayan ang tumutulong

Ang mga Pilipino na nakatira sa Italy at hindi nangangailangan ng moving company, libre ang lipat bahay (o “halos” libre, syempre naman kailangan mag-alok ng kaunting “pampainit, pampatunaw at pampagana”)

Actually noong huling lumipat ako sa ibang bahay marami ang tumulong sa akin.

Ang isa pang paraan na ang mga Pilipino sa aking bansa ay nagpapakita ng espiritu ng bayanihan ay kapag ang isa ay may alam na may available na trabaho: karaka-raka nagkakalat siya ng balita sa Facebook upang tulungan ang mga kabayan na nangangailangan

Kaya ang bayanihan ay hindi lang ipinakikita ng mga tao sa Pilipinas kundi sa abroad din at, syempre naman, ito ay ang isang bagay na, bilang asawa ng isang Pilipina, talagang pinahahalagan ko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s