Bahala-na o Bahala ka?

Bilang foreign na asawa ng isang Pilipina ang isang bagay na hindi pa ako masyadong makapaniwala ay ang akala ng maraming Pilipino na pwedeng mabuhay nang wala maraming ikinababahala (ibig kong sabihin maging medyo kampante) at asahan na bahala-na si Batman o bahala-na si Bathala o Panginoon (o baka naman bahala ang mga kamag-anak na nasa mayamang bansa).

Ang isang bagay na sinasabi ni Bathala ay “Huwag ninyong dayain ang sarili ninyo: ….anuman ang inihahasik ng isang tao, iyon din ang aanihin niya”.

Ang sinasabi ni “Bathala” ay: “bahala ka (sa buhay mo)” hindi “bahala siya”.

Nabubuhay tayo sa isang uniberso kung saan ang isa sa pinakasaligang mga batas ay ang batas ng sanhi at epekto: kung ang sanhi ay masama hindi magiging maganda ang epekto at walang bahala sa atin.

Sa aking (mapagpakumbabaang) punto de vista ang pagkadama ng personal na responsibilidad (ibig sabihin ang abilidad na tumugon o magrespond sa halip ng pagiging biktima na lang ng mga kalagayan na lagi umaasa kay Bathala…o sa mayamang kapatid o pinsan na nasa abroad) ay isa sa pinakamahalagang katangian para magtagumpay sa lahat ng mga aspekto ng buhay.

Totoo naman na sinasabi ni Bathala “huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isaisip mo siya (si “Bathala”) sa lahat ng tatahakin mong landas, at itutuwid niya ang mga daan mo”.

Totoo naman iyon. Pero, ibig bang sabihin na pwede maging kampante na lang at basta itutuwid ni Bathala lahat ng mga landas natin?

Sinasabi naman ni “Bathala” na “ang mga plano ng masipag ay tiyak na magtatagumpay, pero ang lahat ng padalos-dalos ay tiyak na maghihirap”.

Ginagamit ni Bathala ang salitang plano at sinasabi rin na hindi bahala si Bathala sa mga padalos-dalos kundi maghihirap sila at marami kong kilala mga Pilipino dito sa bansa ko na naghihirap dahil sa padalus-dalos na desisyon (tulad halimbawa ang desisyon na sobrang umutang) at kawalang plano at walang bahala sa kanila (kundi may umaasa sa kanila sa Pilipinas).

Syempre hindi layunin ng blog ko upang sermunan ang mga tao, ngunit, dahil ako ang lagi sinesermunan, araw-araw “sermon ang almusal”…bago pumasok (…hindi na sa eskwela dahil adulto na ako), paminsan-minsan gusto ko rin sermunan ang iba….para maging pantay-pantay ang mga bagay-bagay…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s