Kung Bakit Takot sa Akin ang mga Unggoy sa Pilipinas-Bahagi 2

Takot ang mga unggoy sa taong may balahibo

Taong may mas maraming balahibo kaysa sa unggoy
Unggoy na may mas kaunting balahibo kaysa sa akin

Ang isang kapwang blogger ko na taga Canada ay sumulat ng isang post kung saan binanggit niya na pumuputi ang kanyang mga buhok.

Hindi yata puputi ang aking mga buhok sa ulo dahil unting-unti nalalagas ang mga iyon.

Ngunit, bagaman kapos ako sa buhok sa ulo, marami akong balahibo sa katawan.

Noong unang namasyal ako sa gubat sa Pilipinas may nagbigay sa akin ng babala na mag-ingat daw ako sa unggoy dahil ang mga unggoy na mayroon dito sa zoo ay mga kuwan lang, mga mabait lang, ano, samantala ang mga unggoy sa Pilipinas ay mga talagang unggoy-unggoy at medyo matapang.

Ngunit pagkakita nila sa akin tumahimik na lang sila: nakita kasi ng mga unggoy na nasa gubat ang isang taong may gubat sa katawan…

2 thoughts on “Kung Bakit Takot sa Akin ang mga Unggoy sa Pilipinas-Bahagi 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s