Domestic Job: Diretso ang Trabaho sa Kabila ng Lockdown

Dito sa aking bansa mayroon humigit-kumulang 200,000 mga Pilipino at ang karamihan ay nagtratrabaho sa domestic sector.

Dito sa Italya ang lockdown ay nasa full force at maraming mga trabaho ay bawal.

Sarado lahat ng mga bar, restaurant at karamihan ng mga tindahan at factory.

Bukas lang ang mga negosyo na itinuturing essential.

Ang mabuting balita ay na ang mga katulong, baby sitter, tagalinis at iba pa ay ligtas, sa diwa na ang kanilang trabaho ay nasa kategorya ng mga trabaho na essential, kaya diretso ang trabaho para sa mga Pilipino.

Bukod dito, dito sa Italya, mayroon din maraming mga Pilipina na nagtratrabaho bilang nurse at iyon ay lalong higit necessary sa panahong ito.

Ang nagiging problema lang ay:

  • Ang mga Pilipino na walang papel o permit to stay na, dahil dito, walang regular na kontrata sa trabaho
  • Ang mga Pilipino na may papel ngunit walang kontrata sa trabaho.

Dito sa Italya mayroon mahigit 2,000,000 katulong, subalit 48% lang ang may regular na kontrata sa trabaho.

Karamihan ng mga Pinoy na nagtratrabaho bilang live-in o full-time sa isang amo lang ay may kontrata, ngunit ang mga Pilipino na nagtratrabaho sa iba’t ibang mga amo at nagtratrabaho isang oras dito at isang oras doon ay, sa maraming kaso, may kontrata sa isa o dalawang amo lang at ang mga iba ay di-regular.

Kung minsan ito ay nangyayari dahil ayaw ng amo magbigay ng kontrata (dahil napakataas ng mga buwis dito) pero may pagkakataon na ang mga trabahador mismo ang may gusto na iilang oras lang ang regular para makakuha nila ang mga benepisyo ng social welfare.

Ang malaking problema ay na tuwing lumalabas ang isang tao mula sa bahay, sa panahong ito ng lockdown, kailangang lagi may dalang permit

Ang form na kailangang dalhin tuwing lumalabas ang isang tao sa bahay. Sa form na ito kailangang ilagay ang address ng lugar ng trabaho

…at may maraming buwaya na kumukontrol.

Karamihan ng mga buwaya ay hindi naman kumukontrol kung totoong pumupunta ang isa sa trabaho pero pwede mangyari na kumukontrol sila.

Ngayon paano kung ang isa ay T.N.T. o walang regular na trabaho? Medyo mahirap iyon…

Kaya ito ay isang importanteng bagay na kailangang isaalang-alang bago tanggapin ang isang trabaho na di-regular o lumipat sa ibang bansa bilang T.N.T.

Maaaring bumangon ang ganitong uri ng situwasyon na puwede maging sanhi ng problema.

8 thoughts on “Domestic Job: Diretso ang Trabaho sa Kabila ng Lockdown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s