Kung Paano Natuto Ako ng Tagalog Kahit Bisi Ako

6 thoughts on “Kung Paano Natuto Ako ng Tagalog Kahit Bisi Ako

   1. Seriously, dumalo ako sa isang kurso para sa mga anak ng mga Pinoy na ipinanganak dito at may kasamang mga Italyano na gustong mag-aaral ng Tagalog. Matapos akong dumalo sa kurso sinunod ko ang metodo na ipinaliwanag ko sa video at pagkalipas ng mga buwan nag-aral pa ako ng balarila nang medyo malalim. Pero tinulungan din ako ng mga mabuti at maboteng usapan: malaking practice

    Liked by 1 person

   2. Ang mabuti at maboteng usapan ay palaging nakakatulong! I wish I can speak deep Tagalog words but I am learning how to do it! Balang araw, gusto kong magturo ng Tagalog sa lahat ng gustong matuto

    Liked by 1 person

   3. Sa Pilipinas ang mga tao ay nagtaTaglish masyado. Dito ang funny ay na ang mga Pilipino ay nagsasalita ng Italialogish=Taglish+Italyano at ang nagiging resulta ay ang medyo barok na pagsasalita

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s