Foreigner na Mahiyain at Pilipinang Mahilig sa Pakikihalubilo

Mahilig ako sa katahimikan
Mahilig ang mga Pilipino sa pakikihalubilo

Ang isa sa pinakamalaking mga hamon sa aking pag-aasawa, bilang foreign na asawa ng isang Pilipina, ay na ang misis ko ay galing sa isang kultura na mahilig sa maraming pakikisama at pakikihalubilo samantala ako ay mas mahilig sa pagbubukod sa sarili at medyo reserbado ako.

Pwede kayang gumana ang relasyon sa pagitan ng isang babae na mahilig sa maraming pakikisama at isang lalaki na mas mahiyain at hindi gaanong mahilig sa maraming pakikisama?

Heto ang ilang mga bentaha ng pagiging isang lalaki na mas mahilig sa pagbubukod ng sarili kaysa sa labis ng pakikihalubilo at kung gaano, sa totoo, kapaki-pakinabang ito sa pag-aasawa.

Pinahahalagan ng isang taong hindi masyadong mahilig sa labis ng pakikihalubilo ang pagkakaroon ng de-kalidad na mga relasyon

Kahit mahilig ako sa pagbubukod ng sarili hindi naman hermit ako: mayroon akong mga kaibigan, kaya lang, sa halip na magkaroon ng napakaraming mababaw na mga relasyon, mayroon akong kaunting mga kaibigan pero ang mga iyon ay de-kalidad na mga kaibigan.

Ang posibleng mangyari sa mga taong may labis na pakikisama (at least sa ilan sa kanila) at na may napakaraming mga mababaw na relasyon sila ay na madaling pinuputol nila ang relasyon sa isang kaibigan kung may kaunting di-pagkakaunawaan dahil, tutal, marami silang kaibigan at option.

Sa kabilang banda mas malaki ang posibilidad na ang mas reserbadong uri ng tao na mas mahilig sa pagkakaroon ng kaunting kaibigan ay gagawa ng lahat ng makakaya para maging matalik at de-kalidad ang kanyang mga relasyon at kung may problema lulutasin iyon imbes na tumakas at, bilang resulta, gagawa siya lahat ng paraan para maging matalik na kaibigan ang kanyang kabiyak at lutasin ang lahat ng uri ng hamon at problema.

Ang taong hindi masyadong mahilig sa labis ng pakikihalubilo ay nagbubukod ng sarili nang medyo madalas

at, sa palagay ko, ito ay isang malaking tulong para sa relasyon.

Ang regular na pagbubukod ng sarili ay nagpapahintulot sa akin na nagmuni-muni tungkol sa kung ano ang gumagana o hindi gumagana sa relasyon at bulay-bulayin kung papaano gumawa ng kinakailangang pagbabago

Mas mapayapa ang relasyon sa isang taong hindi masyadong mahilig sa pakikihalubilo

Bilang taong mahilig sa pagbubukod ng sarili komportable ako sa pag-iisa.

Sa pag-aasawa may mga situwasyon kung saan kailangang umalis at ibukod ang sarili, halimbawa kapag sobrang mainit ang ulo ng kabiyak at, syempre, dahil hindi problema para sa akin ang pag-iisa mas madali para sa akin lumayo mula sa misis ko kapag mainit ang situwasyon at hindi kapaki-pakinabang pilitin siya na makipag-usap.

At malaking tulong ito upang maging mapayapa ang relasyon.

So, para sa akin at batay sa aking karanasan, talagang kapaki-pakinabang kapag ang isang taong sobrang mahilig sa pakikihalubilo ay nagiging asawa ng isang taong mas mahilig sa katahimikan.

6 thoughts on “Foreigner na Mahiyain at Pilipinang Mahilig sa Pakikihalubilo

  1. Ed, tama ka sa mga obserbasyon mo. May kasabihan tayo dyan, na “opposites attract” at “you compliment each other.” Minsan rin, sa pagiging introvert natin, may tendency tayong makihalobilo. We are introverts but we can also rally the crowd as needed but still, we are introverts and we prefer to be alone sometimes in our “fortress of solitude.”

    Liked by 1 person

      1. Totoo po yon. But, you can evade it. Kung ako, di ako sasama sa mga ganyan, pakialam kung anong sasabihin nila. You won’t believe it but I’m an introvert too with a just handful of real solid friends. Dati, ok sa aking ang “pakikisama.” Eventually, bumalik ako sa pagiging introvert.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s