Kung Papaano Iwasan ang Pakikipagtalo sa Pag-aasawa

Dahil itinuturing ko ang asawa ko bilang aking kasama sa banka ayoko makipagtalo

Ang dating sa akin bilang foreign na asawa ng isang Pilipina ay na ang mga Pilipino ay mas emosyonal ng kaunti kaysa sa mga tao na taga-Kanluran at, dahil dito, may maraming awayan at pakikipagtalo sa Pilipinas.

Sa loob ng pag-aasawa mas lalong nangyayari ang pakikipagtalo dahil magkaiba talaga ang lalaki at ang babae at, sa relasyon ko, magkaiba pa ang kultura. Kung minsan may buwanang dalaw pa ang asawang babae kaya talagang ‘di maiwasan ang pakikipagtalo.

Pero pwede itong bawasan.

Ang unang bagay na nakakatulong sa akin nang malaki na iwasang makipagtalo sa asawa ko ay na kami ay mga kasama sa isang makasagisag na banka o barko (relationship). Kaya kung ang relationship ay lumulubog walang saysay ang pakikipagtalo tungkol sa kung sino ang may kasalanan. Mas mabuti kung pareho ay nagsusumikap na ilabas ang banka sa panganib.

Pero kung minsan ang mga emosyon ay mas malakas kaysa sa mga mabuting intensyon.

Kapag gustong makipagtalo ang misis ko ang unang bagay na gusto ko sanang gawin ay lumabas sa bahay o pumunta sa isang tahimik na dako para matunaw ang mga matinding emosyon.

Subalit kung minsan hindi ito pwede at hindi ito praktikal.

Sa ganitong sitwasyon ang natutuhan ko ay na ang pinakamainam na pwede kong gawin ay basta makinig lang sa asawa ko, taglay ang empatya, sa halip na ipagtanggol ang sarili ko. Kung ang isa ay salita ng salita at ang iba ay nakikinig lang sa bandang huli matutunaw ang galit ng isa na nagsasalita, o, at least, malaki ang posibilidad na mangyayari iyon.

Pero kung minsan hindi rin pwede basta makinig dahil gusto ng misis ko ang isang paliwanag.

Sa ganitong sitwasyon kung sinabi o ginawa ko ang isang bagay na, sa palagay ko, ay hindi naman masama, o hindi ko ito ginawa taglay ang masamang intensyon, pero masakit ito sa misis ko, ang pinakapraktikal na pwede kong gawin ay humingi ng paumanhin hindi sa ginawa kong masama (kung talaga hindi masama ang ginawa ko) kundi sa dating sa asawa ko ng ginawa ko.

Pero, kung minsan, hindi rin ito uubra dahil parang inaakusahan ko ang misis ko na mali ang kanyang interpretasyon.

Kaya, kung minsan, imposibleng iwasan lahat ng uri ng pakikipagtalo pero pwedeng bawasan nang malaki ang mga ito.

Ang pakikipagtalo ay likas sa mga romantikong relasyon pero kung natatandaan natin na shipmate ang ating kabiyak gagawin natin lahat ng makakaya para magkaroon ng mapayapang relasyon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s