Sino si “Juan” at Ano ang “Ano”?

Bilang asawa ng isang Pilipina naging medyo bihasa ako sa wikang Tagalog at nagsisikap akong sumulong araw-araw.

Ngunit mayroon isang bagay na medyo malabo pa sa akin, bagaman matagal na mayroon akong asawa na nagtuturo ng Tagalog sa akin: hindi ko pa naintindihan kung ano ang “ano” at kung sino si “Juan” (o kuwan yata…. pero ang dating sa amin mga foreigner ay Juan).

Madalas naririnig ko ang mga pananalita katulad “pakiabot mo sa akin ang ano” at, syempre, tinatanong ko kung ano ang ano at ang sagot ay “ang kuwan, ano“.

Kami mga foreigner ay medyo nalilito kapag hindi deretso at espesipiko ang pagsasalita ng mga Pilipino at ginagamit ang ganitong uri ng kuwan sa pagsasalita sa aming mga foreigner, dahil hindi masyadong naming naintindihan ang ano ninyo kapag kuwan at ano ang ano ninyo sa pagsasalita….at hindi kami mag-ano sa inyo….

Sana malinaw ang ano ko, ang kuwan ko, ano, ang post ko, ano….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s