Comparatives and Superlatives in Tagalog

In order to change an adjective into a comparative form, Filipinos use mas (meaning “more”) before the adjective and kaysa sa (meaning “than”).

So, for example, a sentence like “a dog is more beautiful than a cat” in Tagalog would be “mas maganda ang aso kaysa sa pusa”.

More examples:

Ako ay may MAS maraming balahibo KAYSA SA unggoy

Ang mga Pilipina ay MAS maganda KAYSA SA ibang lahi

Ang mga Pilipino ay mas mahilig uminom ng alak kaysa sa ibang mga lahi” (which is true by the way…)

Ang mga Pilipina ay mas mabait kaysa sa ibang uri ng babae…. kapag natutulog sila at kapag hindi mainit ang ulo nila

…..

As for superlatives, they are formed by using the pinaka- affix.

So, for example, if I wanted to say that “dogs are the most beautiful animals in the world”, I would have to use pinaka- and, therefore, say: “ang aso ay ang pinakamagandang hayop sa mundo”.

More examples:

Ang mga Pilipina ay ang pinakamabait na uri ng babae…. kapag natutulog sila….(lol)

Ang mga Pilipinong lalaki ay ang pinakamadiskarteng uri ng lalaki

……

P.s.

ang Pilipinas ay ang pinakamagandang lugar sa mundo

Mabuhay ang Pilipinas!

2 thoughts on “Comparatives and Superlatives in Tagalog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s