Isulong ang Kalinisan!

Dito sa Roma, Italya, mayroon ang isang systema para itapon ang basura na medyo bago para sa Southern Italy.

Matagal na gumagana ang systemang ito sa Hilagang Italya at sa karamihan ng mga bansa sa Europa.

Ang tinutukoy ko ay ang pagtatapon ng basura sa iba’t ibang uri ng trash can, depende sa uri ng basura.

May mga trash can na para sa plastik lang kung saan walang iba kundi plastik ang inilalagay.

May trash can para sa food waste, para sa papel at para sa glass. Akalayin ninyo!

Mukhang advanced ang systemang ito.

Pero sa totoo ang paraang ito ng paghihiwalay ng basura ayon sa uri nito ay muna inimbento sa Pilipinas, hindi sa Europa.

Lagi sinasabi ko na ang Pilipinas ay, at least, 20 years ahead of the rest of the world….

Sa Pilipinas may mga uri ng basura na itinatapon sa ilog, may mga uri ng basura na itinatapon sa kanal, may mga uri ng basura na itinatapon sa kalsada at may mga uri ng basura na itinatapon sa bukid!

Pero, sa totoo, sa Pilipinas ay mayroon ang pinakamaganda, pinakaepektibo at pinakamurang paraan para alisin ang basura mula sa ibabaw ng lupa: lahat ay tinitipon sa bakuran at sinusunog!!!!

Masyadong maarte dito…

2 thoughts on “Isulong ang Kalinisan!

Leave a Reply to Eduardo Maresca Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s