Pagpapadala ng Pera sa Pilipinas: Mabilis at Ligtas!

Minsan dumaan ako sa harap ng isang “money transfer” na agency dito sa Roma, Italy, at napansin ko ang sinasabi sa isang patalastas na nasa pasukan: “magpadala ng pera sa Pilipinas: mabilis at ligtas“.

Binubulay-bulay ko kung gaano katotoo iyon: kung ang isang OFW ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas mabilis mauubos iyon ng mga kamag-anak at mabilis na i-rerequest nila ang karagdagang pera.

Ligtas din sila kapag may kamag-anak na trabaho nang trabaho sa abroad at padala nang padala: malaya sila na kumain at uminom.

Mayroon ba isang taong mas ligtas kaysa sa taong hindi nagtratrabaho at naghihintay lang ng pera mula sa iba?

Talagang ligtas sila: kahit bumabagsak ang mundo nananatili sila nakatayo!

Oo, mabilis at ligtas talaga!

5 thoughts on “Pagpapadala ng Pera sa Pilipinas: Mabilis at Ligtas!

 1. Haha! It is funny until you realize it is super true, then it gets sad really fast. I suppose there is a disconnect between the reality of the person sending the money and the ones receiving it. While the one overseas works day and night and does not buy anything just to send something, the ones receiving locally think money is being picked on trees abroad and never really consider all the effort that went in there.

  Liked by 1 person

   1. I know an old Filipina who never got married and she works live-in, practically almost 24/7 just to support others. I know others who, after working a full-time job work a night job to send money home.
    And they have plenty of utang.
    The “ligtas” who receive the money don’t know any of that

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s