Mga Pinoy sa Italy: mga Pilipino at ang Social Welfare sa Italy

Dito sa Italya ang mga tao ay may maraming masamang ugali.

Noong bata pa ako marami ang tulong na kayang ibigay ng gobyerno sa mga nangangailangan.

Noong mga “70s at “80s libre ang gamot, libre ang university, pwede mag-retire ang mga trabahador kapag 55-60 taong gulang, napakamura ng pampublikong transportasyon at may maraming tulong na available para sa mga may sakit o invalidity.

Sa ngayon naging mahigpit ang gobyerno at bumaba ang mga pondo ng gobyerno para sa mga bagay na iyon.

Ngunit, kahit papaano, marami pa rin ang mga benepisyo na available para sa mga walang trabaho o may mababang sahod, lalo na kung may anak.

Isa sa mga dahilan kung bakit medyo kulang sa pondo ang Social Welfare dito ay na sinamantala iyon nang malaki ng maraming tao na walang tunay na pangangailangan.

Dito may maraming Italyano na nag-aanking may mababang income pero, baka, may hindi-dinedeklarang sideline (at baka may magandang kotse, dalawang bahay etc.) at may maraming tao na tumatanggap ng tseke bilang “invalid” pero hindi pala totoong bulag o pilay sila.

Kamakailan natuklasan ng pulis na ang isang tao na, sa loob ng matagal na panahon, ay tumanggap ng tseke ng Social Welfare bilang bulag ay kaya niyang magmaneho ng kotse!

Bilang asawa ng isang Pilipina, mayroon akong impresyon na medyo monkey see monkey do ang saloobin ng mga Pilipino.

Madali sana para sa isang Pilipino dito magkunwari na mababa ang kanyang income kahit hindi iyon totoo: karamihan ng mga Pilipino dito ay nagtratrabaho sa iba’t ibang amo, isang oras dito, isang oras doon at, baka, isa lang sa mga amo ang handang gumawa ng legal na kontrata.

Sa ganitong situwasyon pwede mangyari na ang isang OFW ay nag-aaply sa tulong ng gobyerno kahit ang totoong income ay mas mataas kaysa sa kung ano ang “officially” na lumilitaw at baka ang aplikante para sa tulong ng gobyerno ay may magandang kotse, magastos na i-phone, flat-screen na TV etc.

Ayaw kong magbigay ng “sermon” tungkol dito. Ang gusto ko lang sabihin ay na nagiging medyo mahigpit ang gobyerno dito at dumarami ang mga kontrol.

Gaya ng sinabi ko, natuklasan ng pulis maraming bulag na nakapagmamaneho, baka mayamaya lalabas ang mga pilay na umaakyat ng mga bundok, ang mga bingi na kumakanta, ang mga homeless na may bagong BMW at marami pa….

Kaya, kung kayo ay OFW dito sa bansa ko mag-ingat sa pagdedeklara ng income dahil kulang sa pondo ang bansa at dumarami ang mga inspeksyon…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s