Ang Paraiso ng mga Pinoy sa Roma, Italya: Malapit na!

Ang ilan ay naniniwala na ang paraiso ay nasa langit

Ang iba naman ay naniniwala na ang lupa ay magiging paraiso, dahil ito ang orihinal na layunin ng Maylalang at, ayon kay propetang Isaias, hindi nagbabago ang Maylalang.

Dito sa Roma ang mga Pilipino ay bahagi ng iba’t ibang relihyon at ang ilan sa kanila ay naghihintay ng paraiso dito sa lupa.

Pero, anuman ang relihyosong paniniwala, lahat ng mga Pinoy dito ay naghihintay ng ibang uri ng paraiso, ang isang paraiso na mayroon na sa lunsod ng Milan at malapit na magbukas din sa Roma….

Ang paraiso ng mga Pinoy sa Roma: malapit na!

2 thoughts on “Ang Paraiso ng mga Pinoy sa Roma, Italya: Malapit na!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s