Kung Papaano Magkaroon nang Maraming mga Follower

Ang aking pangunahing layunin sa blog ko ay upang i-share ang aking karanasan bilang foreign na asawa ng isang Pilipina.

Huwag lumayo sa orihinal na layunin ng blog mo

Ito ang aking orihinal na layunin pero, nang maglaon, medyo lumayo ako sa orihinal na paksa ko.

Ang dahilan ay na nakita ko sa mga stats ng blog ko na medyo dumami ang mga bumibisita at ang mga follower sa blog ko at na hindi lang Pilipino sila kundi galing sila sa iba’t ibang bansa.

Medyo nagtaka ako na may follower ako sa mga bansa gaya ng India, Pakistan o iba pa, dahil ang blog ko ay tungkol sa Pilipinas, kaya hindi malinaw sa akin kung ano ang pakialam nila sa paksa ng blog ko.

Pero, dahil naging medyo “international”, wika nga, ang blog ko, bukod sa mga post tungkol sa Pilipinas at sa aking karanasan bilang asawa ng isang Pilipina, nag-publish din ako ng mga post na medyo sari-sari ang paksa (gaya ng sari-sari store…).

Kung bakit ang ilan ay nagiging follower

Pero kamakailan may nakita ako na naging sanhi na bumabalik ako sa orihinal na layunin ng blog ko at halos puro Tagalog ang mga post ko.

Bukod dito unti-unting nagtatayo ako ng isa pang blog (www.filipitaly.com), pero medyo long-term plan iyon, na tungkol sa Pilipinas lang nang walang gambala.

Ang dahilan kung bakit medyo pinababayaan ko ang mga post na sari-sari at na para sa lahat ng uri ng tao, ay na natuklasan ko na may mga grupo sa Social Media kung saan pwede ilagay ang bawat uri ng link (sa bawat uri ng blog).

Ano ang masama tungkol doon?

Wala naman masama kung interesting ang mga blog post.

Kaso lang napansin ko na ang ginagawa ng ilan ay ganito:

“Kung i-click mo ang link ko, ii-click ko ang link mo…para dumami ang bisita ko at ang mga bisita mo…”

Kung ito ang gustong gawin ng ilan, sige, wala akong judgement.

Kaso lang ang gusto kong gawin ay isang blog na para sa mga tao na talagang nagbabasa ng kung ano ang isinusulat ko at kung nagiging follower ako sa iba, talagang binabasa ko ang isinusulat nila, hindi basta nag-lilike ko o bumibisita ako nang hindi ko binabasa.

May pagkakataon na may nag-lilike ng aking mga Tagalog post na hindi naman Pinoy: halimbawa may mga post ako tungkol sa balarilang Tagalog na ni-like ng ilang mga taga-India.

May Pilipino ba sa India?

Mayroon bang Indiano na nag-aaral ng Tagalog?

Baka mayroon, pero mukhang medyo kakaiba ang situwasyon…

Mukhang mas malaki ang probabilidad na may mga tao na nagiging follower o nagbibigay ng “like” dahil umaasa sila sa may bibisita sa kanilang blog.

Ang problema ay na kadalasan ang blog nila ay sa wika na hindi ko naiintindihan.

Minsan, dahil ang isang taga-India ay nag-like sa aking post tungkol sa balarilang Tagalog, ni-like ko ang post niya. Pero hindi ko alam kung ano ang nakasulat sa post na ni-like ko, dahil nakasulat iyon sa wikang Hindi (o Punjabi….”hindi” ko alam…): paano kung ang nakasulat ay na ako ay isang tanga? Ni-like ko pa!!!! (naku po(gi)!)

Ang pinaka-mabilis na paraan para magkaroon ng mga follower

Kung gusto kong magkaroon nang maraming follower, hindi ko sana kailangang gawin ang isang blog.

Actually kahit gusto ko sanang magkaroon nang maraming follower para kumita, halos imposible gawin iyon dito sa Italya dahil sa buwis

May mga blogger dito na may libu-libong bisita kada-araw, ngunit lugi sila dahil mas malaki ang tax kaysa sa kinikita nila sa mga ads.

At tiyak na ang paksa ng blog ko ay hindi para sa libu-libong tao: pampalipas ng panahon lang ang blog ko at pagkakataon para sa akin na matuto ng higit pa tungkol sa kultura ng misis ko at pagkakataon para sa akin na makipag-pasalamuha sa mga Pilipinong blogger.

Kung gusto ko sanang magkaroon nang maraming follower ganito ang gagawin ko sana: isusuot ko ang isang t-shirt kung saan nakasulat “galing ako sa mayamang bansa” at mamasyal ako nang mag-isa sa Quiapo o sa Tondo sa gabi.

Tiyak na i-fofollow ako ng maraming tao at i-fofollow nila ako hanggang sa bahay….

Hindi ba?

Tiyak na mangyayari iyon….kaso lang wala silang makikita sa bahay ko….

Mabuhay ang blogging….

4 thoughts on “Kung Papaano Magkaroon nang Maraming mga Follower

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s