Come imparare a mostrare più empatia

Il titolo di questo post non è “come avere empatia”. Non possedere questa qualità rende molto problematico essere in una relazione sentimentale e, più in generale, avere qualsiasi tipo di relazione.

Il titolo è “come imparare a mostrare empatia.

Come ho menzionato in alcuni post precedenti, io sono un tipo alquanto introverso. Come ho scritto in un post sull’argomento essere introversi non solo non è un ostacolo ad avere un matrimonio felice ma, al contrario, può rivelarsi un grosso vantaggio.

Un aspetto negativo della mia introversione è però il fatto che, benché io provi molta compassione e interesse per il prossimo, spesso faccio fatica a mostrare empatia.

E, soprattutto in una relazione sentimentale, provare empatia non basta se non si è in grado di esternarla.

Un mio problema strettamente connesso alla mia scarsa capacità di proiettare all’esterno l’immagine di una persona empatica è anche il fatto che, sin da piccolo, ho sempre avuto la tendenza a fare vagare la mia mente quando gli altri parlano. Questo succedeva a scuola, succede quando partecipo ad un’assemblea di condominio, a un seminario, a un’adunanza religiosa, a una riunione di lavoro, in una riunione a scopo di svago e in qualsiasi altra situazione in cui altri parlano e sarebbe opportuno ascoltare.

Dato che la mia scarsa capacità di ascoltare è intimamente legata alla mia scarsa capacità di far percepire agli altri che mi interesso di loro, ho cominciato a lavorare in modi pratici per vincere questa mia debolezza.

Per esempio (come ho già detto nel mio post su come ho imparato ad essere un miglior ascoltatore) mi sono imposto di andare ai vari meeting, seminari, assemblee e quant’altro che frequento con la precisa intenzione di ascoltare almeno tre punti e poi avvicinare l’oratore per dargli un preciso feedback su questi tre punti.

Ho iniziato a fare la stessa cosa alle feste e i party (e avendo una moglie filippina frequento tantissimi party pieni di gente): mi sono imposto di sedermi vicino ad un gruppo di persone intente a conversare del più e del meno, anche se la conversazione mi sembra superficiale, e ascoltare almeno tre cose che vengono dette e intervenire nella conversazione almeno tre volte.

Ho praticato questa cosa per circa sei mesi e ho visto grandi cambiamenti anche nel modo in cui mi pongo nei confronti di mia moglie.

Ora quando lei parla cerco di ripetere immediatamente quello che ha appena detto e in questo modo trasmetto l’idea di quello che sta mostrando empatia e interesse personale.

Mia moglie ovviamente sa che io sono un tipo introverso e che, anche se faccio fatica ad esternare le emozioni le provo (altrimenti non mi avrebbe sposato).

Tuttavia lei si aspetta che io mi dia da fare per lavorare sulle mie debolezze, anche perché i filippini hanno una forte cultura della famiglia allargata e, anche se mia moglie può sopportare e tollerare la mia scarsa capacità di esternare le emozioni, questo crea problemi nei miei rapporti con la famiglia estesa e, di riflesso, nel matrimonio stesso.

In questi 17 anni di matrimonio ho fatto numerosi progressi e questo dimostra che non esistono debolezze innate su cui non si possa lavorare e che non si possano superare.

Kung Papaano Matutong Magpakita ng Empatiya at Malasakit

Ang pamagat ng post na ito ay hindi “Kung Papaano Magkaroon ng Malasakit” dahil kung ang isa ay nagkukulang sa empatiya at malasakit malaking hadlang ito sa pagkakaroon ng mabuting pag-aasawa at relasyon sa iba sa pangkalahatang.

Ang pamagat ng post ay “Kung Papaano Magpakita ng Empatiya at Malasakit”.

Gaya ng sinabi ko maraming beses ako ay medyo mahiyain, reserbado at hindi masyadong mahilig sa maraming pakikisama at pakikihalubilo.

At medyo kulang pa ako sa kakayahang makinig sa iba, hindi dahil kulang ako sa interes kundi dahil talagang kahinaan ko ito mula noong bata pa ako.

Bilang resulta, bagaman mayroon akong malasakit at interes sa kapakinabangan ng aking kapwa, ang dating sa kanila ay na kulang ako sa malasakit.

At, syempre, ito ay naging ang isang problema na medyo malaki sa pakikitungo ko sa misis ko at, lalo na, sa extended family.

Kaya nagpasya ako na ayusin ang problemang ito at matuto kung papaano magpakita ng mas maraming personal na interes kapwa sa loob ng tahanan at sa labas.

Para maging posible ito nagsimula akong pilitin ang aking sarili na makinig sa lahat ng mga situwasyon kung saan ang aking isip ay nasa ibang dako kapag ang iba ay nagsasalita.

Halimbawa, dahil dumadalo ako sa mga pagpupulong at mga kombensyon kung saan may iba’t ibang mga pahayag pangmadla nagumpisa akong kumuha ng mga nota ng, at least, tatlong pangunahing mga punto sa bawat pahayag at pagkatapos ay lumalapit ako sa tagapagsalita para sabihin sa kanya kung ano ang espesipikong pinahalagahan ko sa kanyang pahayag, at least tatlong mga bagay.

Bukod dito pinilit ko rin ang sarili na pumunta sa mga malaking salu-salo ng mga Pinoy kung saan may maraming kwentuan at, sa halip na bale-walahin bilang walang saysay ang kwentuan, kahit kung minsan medyo mababaw ito, sinusubukan kong bigyang pansin sa, at least, tatlong mga bagay na sinasabi ng mga nagkukwentuan at isangkot ang aking sarili at least tatlong beses sa usapan.

At, dahil ginawa ko ito sa loob ng humigit-kumulang anim na buwan, nakita ko ang malaking pagsulong pati sa aking relasyon sa asawa ko at sa extended family ko.

Isang bagay na ginagawa ko ngayon ay na, kapag nagsasalita sa akin ang asawa ko, karaka-raka inuulit ko ang kanyang sinabi bilang feedback na interesado ako sa sinabi niya.

Syempre naman hindi ako perpekto at tiyak na kakailanganin ko maraming panahon para talagang magpakita ng malasakit.

Hindi sapat magkaroon ng malasakit, kailangang magpakita ito dahil, kung hindi, ang dating sa iba ay na hindi ako interesado.

Pero ang maganda ay na walang kahinaan na hindi pwedeng daigin, basta lang magkaroon ng taimtim na pagnanais na gawin ito.

Foreigner na Mahiyain at Pilipinang Mahilig sa Pakikihalubilo

Ang isa sa pinakamalaking mga hamon sa aking pag-aasawa, bilang foreign na asawa ng isang Pilipina, ay na ang misis ko ay galing sa isang kultura na mahilig sa maraming pakikisama at pakikihalubilo samantala ako ay mas mahilig sa pagbubukod sa sarili at medyo reserbado ako.

Pwede kayang gumana ang relasyon sa pagitan ng isang babae na mahilig sa maraming pakikisama at isang lalaki na mas mahiyain at hindi gaanong mahilig sa maraming pakikisama?

Heto ang ilang mga bentaha ng pagiging isang lalaki na mas mahilig sa pagbubukod ng sarili kaysa sa labis ng pakikihalubilo at kung gaano, sa totoo, kapaki-pakinabang ito sa pag-aasawa.

Pinahahalagan ng isang taong hindi masyadong mahilig sa labis ng pakikihalubilo ang pagkakaroon ng de-kalidad na mga relasyon

Kahit mahilig ako sa pagbubukod ng sarili hindi naman hermit ako: mayroon akong mga kaibigan, kaya lang, sa halip na magkaroon ng napakaraming mababaw na mga relasyon, mayroon akong kaunting mga kaibigan pero ang mga iyon ay de-kalidad na mga kaibigan.

Ang posibleng mangyari sa mga taong may labis na pakikisama (at least sa ilan sa kanila) at na may napakaraming mga mababaw na relasyon sila ay na madaling pinuputol nila ang relasyon sa isang kaibigan kung may kaunting di-pagkakaunawaan dahil, tutal, marami silang kaibigan at option.

Sa kabilang banda mas malaki ang posibilidad na ang mas reserbadong uri ng tao na mas mahilig sa pagkakaroon ng kaunting kaibigan ay gagawa ng lahat ng makakaya para maging matalik at de-kalidad ang kanyang mga relasyon at kung may problema lulutasin iyon imbes na tumakas at, bilang resulta, gagawa siya lahat ng paraan para maging matalik na kaibigan ang kanyang kabiyak at lutasin ang lahat ng uri ng hamon at problema.

Ang taong hindi masyadong mahilig sa labis ng pakikihalubilo ay nagbubukod ng sarili nang medyo madalas

at, sa palagay ko, ito ay isang malaking tulong para sa relasyon.

Ang regular na pagbubukod ng sarili ay nagpapahintulot sa akin na nagmuni-muni tungkol sa kung ano ang gumagana o hindi gumagana sa relasyon at bulay-bulayin kung papaano gumawa ng kinakailangang pagbabago

Mas mapayapa ang relasyon sa isang taong hindi masyadong mahilig sa pakikihalubilo

Bilang taong mahilig sa pagbubukod ng sarili komportable ako sa pag-iisa.

Sa pag-aasawa may mga situwasyon kung saan kailangang umalis at ibukod ang sarili, halimbawa kapag sobrang mainit ang ulo ng kabiyak at, syempre, dahil hindi problema para sa akin ang pag-iisa mas madali para sa akin lumayo mula sa misis ko kapag mainit ang situwasyon at hindi kapaki-pakinabang pilitin siya na makipag-usap.

At malaking tulong ito upang maging mapayapa ang relasyon.

So, para sa akin at batay sa aking karanasan, talagang kapaki-pakinabang kapag ang isang taong sobrang mahilig sa pakikihalubilo ay nagiging asawa ng isang taong mas mahilig sa katahimikan.

Can Empathy be Learned?

As I said in my post about how a strong introvert can succeed in a relationship with an extrovert, I am a very strong introvert.

Sometimes this trait of my personality causes me to come across as uncaring, aloof and lacking empathy.

The truth is that I do care about the feelings of other people, and I do care a lot, but I have a hard time expressing my feelings so I come across as cold, uncaring and indifferent when in fact I am not and, deep inside, I am the exact opposite of that.

I have deep concern for people who suffer, even for animals for that matter, and I have a deep desire to help but I struggle to project those emotions outward.

My wife, on the other hand, because she comes from a culture that encourages reaching out to others and connecting with others, is much more capable of expressing fellow feeling and empathy.

So, when I became aware that feeling love and care deep inside while not being able to let people know what I feel and how much I feel and care doesn’t work in an intimate relationship, I decided to conquer this weakness by basically applying the same method that has helped me to conquer my inability to listen to others.

Few weeks ago I wrote a post about how I learned to listen more.

I used to suck a lot at listening to others but, when I became aware of how this weakness was eating away at my marriage, I trained myself to listen more by making a deliberate effort to practice paying attention when others speak in every situation.

For example, because I regularly attend meetings, lectures and conventions, I make it a practice to remember at least three points of each talk I listen to and then approach the speaker and give him feedback about what I liked in his presentation and try to be as specific as possible.

And when I go to a large Filipino social gathering, instead of shying away from kwentuan (a lot of people who chit-chat, usually about petty issues) and retreat myself into a corner, I try to sit close to the people who are engaging in kwentuan and try to pay attention to, at least, three points and make three comments before retreating myself in a corner.

By training myself to make a deliberate effort to listen and give feedback in every situation I am also making good progress under this aspect in my family life.

And it’s the same with empathy: by practice it can be learned, and, again, I am not talking about the empathy that I feel deep inside but rather the ability to come across as one who really cares.

So, what I started practicing, to come across as more empathetic in my marriage, is simply this: I make a deliberate effort to repeat out loud the gist of what my wife has just said whenever she is talking to me.

I am not perfect at this yet, it might take years to master this but I am glad that I decided to work on my old habits.

I really want my marriage to grow and thrive so I cannot afford to be stuck in old patterns.

I used to believe that a thriving marriage with a Filipina was all about learning about her language and culture and building rapport that way but, somewhere along the line, it dawned upon me that the key to an amazing marriage (and it doesn’t really matter if we are talking about an interracial one or a quote-unquote “normal” one) is a huge mindset shift and working on one’s psychology.

As human beings we share the same underlying psychology and empathy is one of those things that work cross-culturally.

Learning about my wife’s native culture and language without working on my mindset weaknesses was producing absolutely nothing, therefore I decided to spend much more time reading material on the psychology of healthy relationships and trying to apply those bits of information and I cut back a bit on my deep study of the Philippines and its culture which is, without a doubt, very useful but is definitely not the master key to a successful relationship.

Mga Pilipino sa Italy sa Panahon ng Coronavirus

Dahil sa bilis ng pagdami ng cases (top two ang Italya sa pinakamadaming case) ipinagbabawal ng gobyerno ng bansa karamihan ng mga bagay na gustong gawin ng mga Pinoy:

  • Bawal mag salu-salo
  • Bawal mag-inuman
  • Bawal magtambay sa kalsada
  • Bawal pumunta sa mga Mall

Ano kaya ang ginagawa ng mga Pinoy dito?
Kahit papaano nagpapatuloy ang pakikisama at pakikihalubilo….

Group chatting na lang!

Marito iper introverso e moglie iper estroversa: possono funzionare insieme?

Mia moglie è filippina e viene da una cultura basata sul pakikisama, un termine tagalog che, fondamentalmente, significa “stare insieme” o “spirito di gruppo”.

Io sono all’estremo opposto: amo ritagliarmi molti spazi di solitudine e preferisco associarmi con pochi individui selezionati piuttosto che avere molti amici ed andare a grandi raduni e feste.

Adoro le escursioni solitarie e stare seduto da solo su una panchina di un parco, o semplicemente restare chiuso nella mia stanza, a leggere per ore e ore.

E adoro andare in un bar o in un ristorante con un massimo di uno o due amici molto stretti per fare conversazioni profonde.

La cultura filippina è invece incentrata su grandi raduni di gruppo con musica, balli e karaoke.

L’idea filippina di stare insieme promuove, d’altro canto, uno spirito di bayanihan, uno spirito di cooperazione e di aiuto reciproco tale che l’intera comunità filippina interviene quando un suo membro ha bisogno di aiuto pratico.

Quindi come può un introverso molto forte come me stare bene con una filippina che proviene da una cultura fortemente orientata all’interazione con molte persone?

Non solo ho scoperto che un uomo introverso può stare bene con una donna che proviene da una cultura che incoraggia molto lo stare insieme, ma ho anche scoperto che una persona estroversa ha, in realtà, bisogno di un partner introverso, il quale può portare molto valore aggiunto nella vita di una persona super estroversa e fare piuttosto bene da complemento.

Ecco alcuni motivi per cui penso che un introverso come me possa prosperare in una relazione con un estroversa e farla funzionare alquanto bene.

Gli introversi non sono eremiti, essi preferiscono poche relazioni di alta qualità a molte superficiali

L’idea filippina di stare insieme ha indubbiamente molti aspetti positivi, come lo spirito di bayanihan che ho appena citato.

D’altra parte, poiché i filippini preferiscono decisamente i grandi raduni sociali alla socializzazione con una o due persone alla volta, le relazioni tendono ad essere piuttosto superficiali.

Nella mia vita ho sempre avuto pochissimi amici, ma queste persone sono mie amiche da decenni.

Ho sempre preferito chiarire i malintesi e lavorare per migliorare le mie relazioni con quelle poche persone intime con cui ho una relazione significativa, profonda e duratura a scappare da loro e cercare altre amicizie quando le cose non funzionano.

Personalmente preferisco mantenere i miei rapporti con le persone a cui tengo e farli crescere nel tempo e questo tratto della mia personalità mi ha permesso di lavorare per mantenere e migliorare il mio matrimonio piuttosto che scappare da esso alle prime grandi difficoltà.

Inoltre, poiché ho pochissimi amici al di fuori della relazione, posso concentrarmi sul mio matrimonio senza troppe distrazioni da parte di molte persone che rivendicano il mio tempo e la mia attenzione.

L’introversione produce più pace interiore che aiuta ad essere più in pace con altri

Perché sto bene da solo non ho particolari problemi a lasciare la scena di una discussione accesa senza soffrire troppo, proprio perché posso essere tanto appagato mentre sono solo quanto quando sto interagendo con mia moglie (o con qualsiasi altra persona). Pertanto quando l’atmosfera si fa incandescente, e cercare a tutti i costi un’interazione con mia moglie diventerebbe controproducente, mi allontano senza soffrire la solitudine e questo mi dà l’opportunità di riflettere su quando e come trovare il momento opportuno per chiarire ciò che c’è da chiarire.

Inoltre, scegliere di isolarmi deliberatamente su base regolare, ritagliando momenti in cui scrivo in un diario, mi dà l’opportunità di riflettere su ciò che funziona e ciò che non funziona nella mia relazione e trovare soluzioni che non riuscirei a trovare se avessi una vita sociale troppo piena.

La contemplazione e il lavoro interiore generano maggiore autocontrollo e tranquillità in generale e creano un ambiente interno che difficilmente può coesistere con il conflitto.

Un introverso dà spazio

Poiché un introverso ha bisogno di spazio, è anche più propenso a dare spazio e dare spazio è vitale in una relazione intima.

Ho bisogno di molto spazio e sono disposto a dare spazio a mia moglie, al punto che sono disposto a permetterle di andarsene anche uno o due mesi nelle Filippine da sola mentre io resto qui (e questo è già successo tre volte da quando mi sono sposato).

Un introverso è ricco internamente e quindi è meno bisognoso e meno dipendente dal partner

Un forte introverso non entra in una relazione perché è disperato di trovare un coniuge.

Come ho già detto, durante i miei momenti di solitudine posso essere appagato tanto quanto quando interagisco con le persone o, più precisamente, mi sento ancora più appagato.

Mi sono goduto appieno i miei quasi quattro decenni da single (mi sono sposato a 36 anni), quindi non mi ero aggrappato all’idea di trovare un coniuge, potevo perfettamente funzionare da solo.

E poiché uno dei tratti distintivi di un matrimonio che funziona è il dare, coloro che non entrano in una relazione perché hanno un disperato bisogno di compagnia hanno più da dare o, almeno, meno da prendere.

Queste sono, a mio giudizio e sulla base della mia esperienza, le armi vincenti di un forte introverso che desidera entrare in una relazione e queste cose, secondo me, portano valore aggiunto nella vita di una persona iper estroversa.

La mia esperienza mostra che è possibile una relazione tra un iper-introverso e un estroversa e se io posso essere in una relazione con un estroversa, chiunque altro che si trova in una posizione simile può farlo.

Quindi, sì, un forte introverso può essere perfettamente in una relazione con un estroversa e la mia esperienza è l’evidente dimostrazione che le cose stanno così.

Lockdown in Italy: the Deserted Streets of my Ghost Town

This is more or less what Rome looks like this morning.

All stores are closed except grocery stores, gas pumps and other very essential businesses.

It seems like the virus is hitting hard but Rome seems to have a charm that it never had in decades….

Driving on an empty road

Almost all stores are closed

People wearing masks in a grocery store

Very few people walking…and wearing masks

Can a Strong Introvert Marry an Extrovert?

A typical Filipino social gathering

My wife is Filipina and she comes from a culture that is all about pakikisama, a Tagalog term for togetherness.

I, on the other end, need, cherish and actually crave plenty of solitude and prefer associating with few selected individuals to having a lot of friends and going to large social gatherings.

I love solo hikes and I also love sitting alone on park benches or simply being shut away in my room to read for hours on end. And I love going to a cafeteria or a restaurant with maximum one or two very close friends and engage in deep conversation.

The Filipino culture is, on the other hand, all about large social gatherings, music, dancing and karaoke, chit-chatting and sharing.

The Filipino idea of togetherness fosters a spirit of bayanihan, a spirit of communal cooperation and help which is such that the whole community helps when of its member needs practical help.

So how can I, a very strong introvert, sit well with a Filipina who comes from a culture that is strongly oriented toward connecting with a lot of people?

Well, not only have I discovered that an introvert man can sit well with a woman who comes from a culture that encourages much togetherness but I have also found out that an extrovert person actually needs an introvert partner and that an introvert and an extrovert complement each other rather nicely.

Here are some reasons why I think an introvert like me can thrive in a relationship with an extrovert and make it work rather well.

Introverts are not hermits, they just prefer few and high quality relationships to many shallow ones

The Filipino idea of togetherness has a lot of great aspects to it, like the spirit of bayanihan that I have just mentioned.

On the other hand, because Filipinos definitely prefer large social gatherings to socializing with one or two people at a time, relationships tend to be rather shallow.

In my life I have always had very few friends but those people have been my friends for decades.

I have always preferred fixing misunderstandings and working on improving my relationships with those few people to running away from them when things don’t work out

There are people who seem to have plenty of options because they have plenty of shallow relationships with a lot of people so they always have someone else to turn to when they get upset with a particular person.

I prefer to maintain my relationships with the people whom I care about and make them grow to turning to other people when things don’t work out and this personality trait has stood me in good stead in my marriage.

I have been through a lot of misunderstandings and conflicts in my relationship (like all those who are in a marriage) but I have entered this relationship with the idea that there is no plan B. My wife is my best friend and the relationship has to work and I am committed to raising the quality of it every single day.

And, because I have very few friends outside the relationship, I can focus on my marriage without too many distractions from a lot of people who claim my time and attention.

Introversion Breeds Peace Within and Without

Because I need and cherish solitude I can easily leave the scene of a heated discussion without suffering too much because I can be just as fulfilled while alone as when I am interacting with my wife (or with any other person).

Also, choosing to deliberately isolate myself on a regular basis, by carving out moments in which I write in a journal, gives me the opportunity to reflect on what’s working and what’s not working in my relationship and come up with solutions I couldn’t come up with if I were always socializing.

Contemplation and inner work breed more self-control and peace of mind in general and create an internal environment that can hardly coexist with conflict.

An Introvert Gives Space

Because an introvert needs space he is also more likely to give space and giving space is vital in an intimate relationship.

I need a lot of space and I am willing to give my wife space, to the point that I am willing to allow her to spend even one or two months in the Philippines while I stay here (and this has already happened three times since we got married).

An Introvert is Rich Internally and Therefore is Less Clingy

A strong introvert doesn’t enter a relationship because he is desperate about finding a spouse.

As I have already mentioned, during my moments of solitude I can be just as fulfilled as when I interact with people, or, more accurately, I feel even more fulfilled.

I fully enjoyed my almost four decades of singleness (I got married at age 36) so I was not really clinging to the idea of finding a marriage mate, I could perfectly function alone.

And, because one of the hallmark traits of a thriving marriage is giving, those who don’t enter a relationship because they badly need companionship have more to give, or, at least, have less to take.

The Downside of Being too much of an Introvert

So, being an introvert has, without a doubt, stood me in great stead as far as my marriage is concerned.

Yet I must admit that sometimes I push my need to be alone too far and my being too much of an introvert borders on selfishness.

Not only does my wife connect with a lot of people to just socialize with them: in so doing she actually helps a lot of people in many practical ways, which is something that I definitely need to work on and that I am learning from my Filipino wife.

So I think that an introvert and an extrovert can definitely learn from each other and not view each other as incompatibile.

I am the most introverted person you can imagine, I am, in fact, the peak of introversion while my wife comes from a culture that is the polar opposite of it and yet we manage to function rather well.

My experience shows that a relationship between an hyper-introvert and an extrovert is possible and if I can be in a relationship with an extrovert everyone else who is in a similar position can.

So, yes, a strong introvert can perfectly be in a relationship with an extrovert and my experience is the evident demonstration that this is definitely the case.

Bracing for Coronavirus

My mother-in-law has just returned from the Philippines.

We were concerned about her safety because of the spreading of Coronavirus in the Philippines.

Now that she is back in Italy the spreading of Coronavirus has decreased in the Philippines while the disease has jumped sharply in Italy and my country is now one the worst affected in the world and the worst affected in Europe.

All gatherings, including religious meetings, have been banned for the next two weeks. Schools and universities are closed.

But, because “there is no rest for the wicked”, I have to go to work anyways and face the virus head on.

I am doing my research on how to boost my immune system to fight off this particular disease, and disease in general, and what I am reading seems to confirm that I am on the right path.

About five years ago I cut out refined carbs and sugars from my diet and I switched to eating plenty of raw vegetables, healthy proteins and whole-grain carbs.

Not only have I lost plenty of weight but I also hardly catch a cold or the flu. This winter I have never caught a cold, not even a mild one.

I am not a doctor but I have bought into the “you don’t have to study the roots, you just have to pick the fruits” philosopy by simply doing what seems to work without worrying too much to look into the scientific whys and wherefores.

And, apparently, eating plenty of raw vegetables and eliminating sugar and refined carbs do help a lot.

I have also read plenty of articles about how taking a cold bath strengthens the immune system, as the cold and warm stimuli constrict and dilate blood vessels, which strengthens the immune system, so I am taking advantage of the fact that I work close to a lake to practice some winter swimming after work (as I have already mentioned in a few past blog posts).

I am doing the best I can to steer clear of disease or rather face it head on…

Cold plunges seem to boost the immune system

Fresh tomatoes and whole-grain bread…..(the liquid in the bottle is not wine: it’s grape juice…lol)

Italian Coffee vs Filipino-style Coffee

I live in a multiethnic home and one of the things I have had to get used to is Nescafe.

Here in Italy, the home of espresso and the only country in the Western world that keeps resisting the invasion of Starbucks, Nescafe is kind of frowned upon. It can be found in any supermarket and people do buy it but it is not exactly what most Italians go for.

I have my espresso moka pot and I used to have an espresso machine.

Because the machine stopped working and I am too lazy to use the moka pot (which is also a rather slow way to make coffee) I have come up with a diskarte (a Filipino term meaning “creative solution”) way to create some sort of quick espresso with Nescafe, a way to make coffee that is rather lousy but it works when I am trying to wake up in the morning and I need an instant shot of caffeine.

I put a couple of spoons of Nescafe in a small espresso cup, I add some water and then put the cup in the microwave.

I have turned my back on my Italian espresso tradition…

My monster fake microwaved Espresso

Real Italian Espresso ice coffee in Sorrento

Creamy genuine Espresso in a Roman bar

Sipping moka Espresso on the terrace of my house by the sea near Sorrento