Filipino “Diskarte” and Social Distancing

As I have mentioned in some of my previous posts, diskarte is the Filipino skill to come up with creative solutions to all kinds of problems.

A major problem that Filipinos are dealing with in this period is how to maintain social distance when big families share tiny homes.

I stumbled upon a funny Facebook post that shows a unique way a Filipino family is using diskarte to keep social distance in their bahay kubo.

Social distancing is, obviously, not mandatory inside one’s home but, apparently, this particular family is super law-abiding and wants to go the extra mile.

Interesting…

Source: https://news.definitelyfilipino.net/posts/2020/03/tunay-na-social-distancing-isang-pamilyang-magkakahiwalay-talaga-sa-bahay-habang-nanonood-ng-tv-trending/?fbclid=IwAR0IT3yEjahdAoSp5XTIP_3IFXdgSjzcgLoiwsPbrfUqc63Eni4k7S0mvQY

Kung Papaano Harapin ang Asawang Babae Kapag Mainit ang Ulo, may Buwanang Dalaw at may Lockdown pa

MaBOTEng usapan: ang kanlungan ng mga lalaking Pinoy mula sa asawang babae na may buwanang dalaw

Dito sa Italya at sa Pilipinas din may mahigpit na lockdown at, dahil dito walang magagawa kundi manatili sa bahay.

Ang mahirap ay na walang tiwasay na dako kung saan ang isang asawang lalaki ay pwedeng tumakas kapag mainit ang ulo ng kanyang kabiyak at, baka, may buwanang dalaw pa siya.

Karaniwan, sa Pilipinas, ang mga asawang lalaki ay naghahanap ng ligtas na dako mula sa asawang babae na may buwanang dalaw kasama ang kanilang barkada at mga kainuman.

Subalit sa panahong ito hindi ito posible at posible rin na sa loob ng maikling panahon hindi na masusumpungan ang alak sa mga sari-sari store.

Kaya obligadong gumawa ng ibang paraan para makayanan ang asawang babae na mainit ang ulo at may buwanang dalaw.

Hindi ako masyadong umiinom at hindi ako masyadong mahilig sa barkada pero tumatakas din ako sa asawa kapag matindi ang situwasyon at pumupunta ako sa tahimik na dako.

Ano kaya ang ginagawa ko sa ngayon yamang wala akong kanlungan?

Ang sinisikap kong gawin ay ito: mayroon akong personal “relationship journal” kung saan inililista ko ang lahat ng mabubuting bagay at katangian ng misis ko (dahil hindi naman lagi mainit ang ulo ng ating mga kabiyak, hindi ba? May mga pagkakataon na masarap ang ugnayan) at kahit mahirap itong gawin kung minsan pinipilit ko pa rin ang sarili na masumpungan at least 3 mga bagay na pinahahalagan ko sa misis ko at isulat ang mga ito.

Sa regular na paggawa nito nakita ko na, kahit sa panahon na sobrang mainit ang ulo ng misis ko, madaling itinutuon ko ang pokus ng isip ko sa kanyang mabuting mga katangian at ipinapalaala ko sa aking sarili na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng KUNG SINO TALAGA ang misis ko at KUNG BAKIT MAHAL KO SIYA at kung ano ang GINAGAWA niya sa partikular na panahon na nasa ilalim ng stress o buwanang dalaw siya.

Oo ang pagtakas (lalo na ang paglubog ng mga problema na karaniwan sa pag-aasawa sa alak) ay hindi isang mabuting solusyon at kapaki-pakinabang, sa palagay ko, samantalahin ang pagkakataong ito na nakaquarantine tayo upang linangin ang mas malaking pagpapahalaga para sa mabubuting katangian na tiyak na taglay ng mga misis natin sa kabila ng init ng ulo at buwanang dalaw na likas sa kanila….