Foreigner na Mahiyain at Pilipinang Mahilig sa Pakikihalubilo

Ang isa sa pinakamalaking mga hamon sa aking pag-aasawa, bilang foreign na asawa ng isang Pilipina, ay na ang misis ko ay galing sa isang kultura na mahilig sa maraming pakikisama at pakikihalubilo samantala ako ay mas mahilig sa pagbubukod sa sarili at medyo reserbado ako.

Pwede kayang gumana ang relasyon sa pagitan ng isang babae na mahilig sa maraming pakikisama at isang lalaki na mas mahiyain at hindi gaanong mahilig sa maraming pakikisama?

Heto ang ilang mga bentaha ng pagiging isang lalaki na mas mahilig sa pagbubukod ng sarili kaysa sa labis ng pakikihalubilo at kung gaano, sa totoo, kapaki-pakinabang ito sa pag-aasawa.

Pinahahalagan ng isang taong hindi masyadong mahilig sa labis ng pakikihalubilo ang pagkakaroon ng de-kalidad na mga relasyon

Kahit mahilig ako sa pagbubukod ng sarili hindi naman hermit ako: mayroon akong mga kaibigan, kaya lang, sa halip na magkaroon ng napakaraming mababaw na mga relasyon, mayroon akong kaunting mga kaibigan pero ang mga iyon ay de-kalidad na mga kaibigan.

Ang posibleng mangyari sa mga taong may labis na pakikisama (at least sa ilan sa kanila) at na may napakaraming mga mababaw na relasyon sila ay na madaling pinuputol nila ang relasyon sa isang kaibigan kung may kaunting di-pagkakaunawaan dahil, tutal, marami silang kaibigan at option.

Sa kabilang banda mas malaki ang posibilidad na ang mas reserbadong uri ng tao na mas mahilig sa pagkakaroon ng kaunting kaibigan ay gagawa ng lahat ng makakaya para maging matalik at de-kalidad ang kanyang mga relasyon at kung may problema lulutasin iyon imbes na tumakas at, bilang resulta, gagawa siya lahat ng paraan para maging matalik na kaibigan ang kanyang kabiyak at lutasin ang lahat ng uri ng hamon at problema.

Ang taong hindi masyadong mahilig sa labis ng pakikihalubilo ay nagbubukod ng sarili nang medyo madalas

at, sa palagay ko, ito ay isang malaking tulong para sa relasyon.

Ang regular na pagbubukod ng sarili ay nagpapahintulot sa akin na nagmuni-muni tungkol sa kung ano ang gumagana o hindi gumagana sa relasyon at bulay-bulayin kung papaano gumawa ng kinakailangang pagbabago

Mas mapayapa ang relasyon sa isang taong hindi masyadong mahilig sa pakikihalubilo

Bilang taong mahilig sa pagbubukod ng sarili komportable ako sa pag-iisa.

Sa pag-aasawa may mga situwasyon kung saan kailangang umalis at ibukod ang sarili, halimbawa kapag sobrang mainit ang ulo ng kabiyak at, syempre, dahil hindi problema para sa akin ang pag-iisa mas madali para sa akin lumayo mula sa misis ko kapag mainit ang situwasyon at hindi kapaki-pakinabang pilitin siya na makipag-usap.

At malaking tulong ito upang maging mapayapa ang relasyon.

So, para sa akin at batay sa aking karanasan, talagang kapaki-pakinabang kapag ang isang taong sobrang mahilig sa pakikihalubilo ay nagiging asawa ng isang taong mas mahilig sa katahimikan.

Ang Pangmalas ng Isang Foreigner Tungkol sa Extended Family (video)

Sa (medyo lumang) videong ito ipinakikipag-usap ko ang tungkol sa kung papaano magkaroon (sa palagay ko at batay sa karanasan ko) ng isang timbang na pangmalas tungkol sa Pilipinong kultura ng extended family kapag ang isang Pilipina ay may asawa na galing sa isang Western na bansa.

Paminsan-minsan nais kong i-shoot ang mga video (kaunti at maikli lang…binura ko ang ilang mga video dahil wala masyadong saysay ang mga iyon) at baka ako ay magiging ang isang YouTubero……(kanya-kanyang diskarte: may mga tubero at may mga YouTubero)

Kung Papaano Magtayo ng isang Tunay na “Tulay” sa Pag-aasawa sa Pagitan ng isang Foreigner at isang Pilipina

Ang mismong pamagat ng aking blog ay may kaugnayan sa ideya ng pagtatayo ng isang “tulay” sa pagitan ng dalawang lahi na, sa ilalim ng maraming aspekto, ay napakalayo.

Gaya ng binanggit ko sa isa sa unang mga post ko, ang aking ideya ay na bagaman mahalaga ang pagtatayo ng isang cultural na tulay (at syempre dahil nag-aaral ako ng Tagalog nagsusumikap naman ako na magtayo ng ganitong uri ng tulay at itinuturi kong ito napakaimportante), ang ideya ko ay na di-hamak na mas epektibo ang pagtatayo ng isang emosyonal na tulay.

Paano itinatayo ang isang emotional na tulay?

Minsan narinig ko ang isang napakagandang paliwanag na ang isang emosyonal na buklod ay itinatayo sa pamamagitan ng isang desisyon tungkol sa kung sino ang ating kabiyak at minsan ginawa natin ang desisyong ito hindi na muli dapat na kinukwestyon ang relasyon, kung sino ang ating kabiyak at ang kanyang mga motibo.

Sa madaling salita ibig nitong sabihin na para magkaroon ang isang tunay na emosyonal na tulay dapat lagi hiwalayin kung sino talaga ang ating kabiyak mula sa kung ano ang ginagawa niya o sinasabi niya dahil tayong lahat, lalo na kapag dumadaan tayo sa kaigtingan o sa ibang partikular na uri ng kalagayan, ay nagsasabi o gumagawa ng mga bagay na hindi talaga nagsasalamin ng kung sino talaga tayo at inaasahan natin na ang iba ay patuloy na magtiwala sa atin bilang tao at sa ating mga motibo.

Sa isang relasyon sa pagitan ng dalawang lahi napakaraming sinasabi o ginagawa ng foreign na partner ay hindi resulta ng kung sino siya bilang persona o ang kanyang panloob na pagkatao, kundi resulta ng mga kalagayan at ng kapaligiran kung saan siya lumaki, kaya napakaimportante ang paggawa ng isang minsanang desisyon: gusto ko bang magkaroon ng isang relasyon sa taong ito at magtiwala sa kanya sa kabila ng lahat ng mga nakakasakit na sitwasyon na maaaring bumangon dulot ng magkaibang kultura?

Sa aking relasyon sa isang Pilipina maraming bumabangon na sitwasyon kung saan ang ginagawa ng kasama ko sa buhay ay, kung minsan, malayong malayo sa aking kinagisnan at parehas din ang dating sa kanya ng maraming ugali ko.

Kaya ipinasya ko na itayo ang isang emosyonal na tulay at laging ipalaala sa aking sarili kung sino talaga ang kabiyak ko at kung bakit pinili ko siya.

Ito ay, sa palagay ko, ang pinakamatibay na uri na tulay na tiyak na hindi masisira.