Ang Kweba ni Aguinaldo sa Biak na Bato National Park

Gaya ng maraming mga Pilipina, ang asawa ko ay hindi sobrang mahilig na mamasyal, lalo na tuwing umuuwi kami sa Pilipinas.

Dahil dito, tuwing umuuwi kami sa Pilipinas, gumugugol ako ng karamihan ng aking panahon sa Bulacan.

Nakarating naman ako sa marami pang lugar sa Luzon, pero Bulacan talaga ang aking pangunahing destination.

Gaya ng sinabi ko sa ibang mga post, ang Bulacan ay punong-puno ng mga liblib na mga ilog at waterfall, gaya ng Bulusukan Falls at Verdivia Falls.

Pero mayroon ang isang lugar na medyo kilala at historic pa: ang Biak na Bato National Park, malapit sa San Miguel, isang ilog na may maraming talon ng tubig at kung saan mayroon ang sikat na “Kweba ni Aguinaldo”.

Biak na “buto” sa Biak na Bato

Ang unang babala na ibinigay sa akin sa aking unang bisita sa Biak na Bato ay: huwag tumalon kung saan mababaw ang tubig.

Mayroon daw ang ilang bisita na medyo buwisita na naglasing at tumalon sila kung saan mababaw lang ang tubig at, bilang resulta, mayroon silang biak na buto.

Kaya kung may balak kayo na pumunta sa Biak na Bato huwag kayong maglasing kung may balak na tumalon.

Tumalon ako kung saan mataas ang tubig

Mataas ang tubig dito

Kung Papaano ang Kweba ni Aguinaldo ay Naging “Kweba ni Eduardo”

Pinatnubayan kami ng isang tour guide na batang-bata at, pagdating namin sa Kweba ni Aguinaldo tinanong ko siya kung pwede pumasok.

Sabi niya “bawal po Sir”.

Inilabas ko mula sa bulsa ang 100 pesos at tinanong ko muli kung bawal pa.

Sabi niya “ok po Sir”.

Binili ko ang karapatang pumasok sa kweba: akin na ang kweba!

Dahil dito ang Kweba ni Aguinaldo ay naging Kweba ni Eduardo!

Ang Aking Bahay Kubo at ang Aking Bahay “Kweba” sa Pilipinas

Nagpatayo kami ng isang kubo sa tabi ng bahay namin sa Bulacan.

Kaya mayroon akong kapwa bahay kubo at bahay kweba!

Ang aming kubo

Syempre biro lang itong bulol na post na ito.

Pero maganda talaga ang Biak na Bato at karapat-dapat ang Bulacan na tanggapin ang mas maraming bisita…huwag sana yun’ buwisita na tumatalon kung saan mababaw ang tubig dahil hindi mababaw ang level ng baso….