Pagpapadala ng Pera sa Pilipinas: Mabilis at Ligtas!

Kahapon dumaan ako sa harap ng isang “money transfer” na agency dito sa Roma, Italy, at napansin ko ang sinasabi sa patalastas: “magpadala ng pera sa Pilipinas: mabilis at ligtas”.

Binubulay-bulay ko kung gaano katotoo iyon: kung ang isang OFW ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas mabilis mauubos iyon ng mga kamag-anak at mabilis na i-rerequest nila ang karagdagang pera.

Ligtas din sila kapag may kamag-anak na trabaho nang trabaho sa abroad at padala nang padala: malaya sila na kumain, uminom at…., kung minsan, lasing pa…. Talagang ligtas sila: kahit bumabagsak ang mundo nananatili sila nakatayo!

Oo, mabilis at ligtas talaga!

Ang problema lang dito sa aking bansa ay na ang pera ay mabilis nang ipadala sa Pilipinas at maaubos ng mga kamag-anak (at, kung minsan, ng mga “kamag-alak“), ngunit napakabagal bago kumita ng pera na pwede muling ipadala….. kahit may tunay at apurahang pangangailangan.