Pagpapadala ng Pera sa Pilipinas: Mabilis at Ligtas!

Minsan dumaan ako sa harap ng isang “money transfer” na agency dito sa Roma, Italy, at napansin ko ang sinasabi sa isang patalastas na nasa pasukan: “magpadala ng pera sa Pilipinas: mabilis at ligtas“.

Binubulay-bulay ko kung gaano katotoo iyon: kung ang isang OFW ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas mabilis mauubos iyon ng mga kamag-anak at mabilis na i-rerequest nila ang karagdagang pera.

Ligtas din sila kapag may kamag-anak na trabaho nang trabaho sa abroad at padala nang padala: malaya sila na kumain at uminom.

Mayroon ba isang taong mas ligtas kaysa sa taong hindi nagtratrabaho at naghihintay lang ng pera mula sa iba?

Talagang ligtas sila: kahit bumabagsak ang mundo nananatili sila nakatayo!

Oo, mabilis at ligtas talaga!