“Magsama-sama at Malakas, Mag-watak watak at Babagsak”

Bilang foreign na asawa ng isang Pilipina inoobserbahan ko ang iba’t ibang aspekto ng kulturang Pinoy na malayong-malayo sa kultura namin dito sa bansa ko.

Halimbawa sa Pilipinas may mga malaking compound kung saan nakatira ang buong extended family.

Dito sa Roma maraming Pilipino ay may kamag-anak dito at, para magtipid sa upa at dahil bahagi ito ng kultura ng pakikisama, dalawa o kahit tatlong pamilya ang nakatira sa isang apartment.

Sinasabi ng isang salawikain: “magsama-sama at malakas, mag-watak watak at babagsak”.

Kaso, dito walang house compound kundi puro apartment buildings.

At kung sobrang marami ang nakatira sa bahay magiging totoo ang salawikain…sa diwa na “mag-sama sama at… babagsak ang sahig….”…lol

Bukod dito medyo mahaba ang pila sa C.R. (usually isa lang ang C.R. sa apartment).

Tapos, paano kung ang teen-age na anak na lalaki ay nananatili sa bahay kasama ng teen-age na dalaga ng kabilang pamilya kapag nasa trabaho ang mga magulang? (hindi palagi close na kamag-anak ang nag-shashare ng apartment)

At sa maliit na apartment mahirap mag-hiyaw at mag-salu salo kung marami ang nakatira.

Hindi madali ang buhay OFW sa Italy….

Puro apartment building dito…at mahal ang upa. “Magsama-sama at… babagsak ang sahig”…