Ang Luneta Park ng Maynila at ang Luneta Park ng Roma

Dito sa Roma mayroon ang isang malaking komunidad ng mga Pinoy at kumpleto dito sa mga Pinoy sari-sari store.

At, syempre naman, mayroon din dito ang aming bersyon ng Luneta kung saan may rebulto ni Jose Rizal.

At, aakalayin ba ninyo kung nasaan iyon? Sa Piazza Manila o Manila Square, malapit sa line A ng metro (Flaminio station).

Kaya, kung mamamasyal kayo sa Roma, huwag ninyong kalimutan na dumaan sa Luneta. Maraming Pinoy doon sa araw ng Linggo ay nagtitinda ng lahat ng uri ng Pinoy food at, dahil dito, ang rebulto ni Jose Rizal ay pinalilibutan ng maraming Jose Almusal na nagmemeryenda!.