Yung Feeling na…. Magiging Probinsya ng China ang Bayan Ko

“Made in Italy” (sa sweatshop ng mga Intsik)
“Real Italian” cappuccino sa bar na hawak ng mga Intsik=”cappuIntsik”

Marami ang nagsasabi na maaari maging probinsya ng China ang Pilipinas.

Ewan ko kung ano ang mangyayari.

Ang alam ko ay na tuwing Sabado ng umaga dinadala ako ng aking Pinay na misis sa pinakamalaking Chinatown ng Roma (isa sa marami….) at nararanasan ko yun’ feeling na….China na dito.

Masaya naman ang mga Pilipino dahil sa mga sari-sari ng mga Intsik mayroon lahat ng uri ng tsitseria na imported mula sa Pilipinas…na kapag ibinebenta ng mga Intsik nagiging “Intsik”tseria…

Tsitseria sa tindahan ng mga Intsik=”Intsik”tseria