Mga Salawikain sa Wikang Tagalog

Bilang foreign na asawa ng isang Pilipina, nagpasya ako na matuto ng higit pa tungkol sa wika at sa kultura ng misis ko at, dahil dito, nakapagsasalita ako ng (medyo barok kung minsan na) Tagalog.

Bukod sa wika, interesado ako sa literatura, kasaysayan at marami pang mga aspekto tungkol sa Pilipinas at sa mga Pilipino.

Ang isang malaking tulong para magkaroon ng higit pang unawa ako tungkol sa mentalidad Pinoy ay ang isang maliit na aklat na binili ko sa Pilipinas tungkol sa mga salawikain sa wikang TagalogKaramihan ng mga salawikain na nasa aklat ay may kinalaman sa mga bagay na personal na nakikita at nararanasan ko sa aking pang-araw araw na pakikipagsalamuha sa aking asawa at sa mga PilipinoTotoo na ang mabuting kaibigan ay nakikita sa gipit at, sa maraming pagkakataon, kung saan medyo nasa “gipit” ako (halimbawa noong lumipat ako sa ibang bahay at wala ako gaanong pera para bayaran ang isang moving company), tinulungan ako ng mga tunay na kaibigan na Pinoy at naranasan ko ang espiritu ng bayanihan.Talagang kailangan ang mga tunay na kaibigan dahil “ang buhay ng tao ay gulong, ngayon ay nasa ibabaw ka” at, baka, sa hinaharap ay “nasa ilalim ka” kaya totoong-totoo ang salawikaing ito at salamat sa espiritu ng bayanihan lagi nasusumpungan ang maraming kaibigan na handang gumawa ng kaunting “vulcanizing” sa “gulong ng buhay” kapag nasa ilalim ka.Kung “maikli ang kumot” kailangan talagang “mamaluktot”, subalit, kung minsan, mayroon akong impresyon na ang mga Pilipino na nasa abroad ay medyo lumalayo sa prinsipyong ito: marami ay umuutang kung maikli ang pinansyal na kumot. Maikli man o mahaba ang kumot gusto ng maraming Pinoy na kilala ko ang magastos na gadyet, kotse, flat-screen na TV at marami pang mga bagay na medyo mas mahaba ng kaunti kaysa sa kumot….“Ang mahusay na pagsunod ay nasa buti ng nag-uutos”.

Para maikapit ang simulaing ito sa pagpapalaki sa mga anak (para hindi maging sila masuwayin) ay kailangan ang pisikal na presensya ng “nag-uutos” dahil kung ang inuutusan (anak) ay nasa Pilipinas at ang nag-uutos (magulang) ay nasa abroad medyo mahirap mangyari ang “mahusay na pagsunod” na resulta ng “buti ng nag-uutos” sa palagay ko.“Ang taong takot sa ahas ay hindi dapat lumakad sa gubat”.

Mukang hindi masyadong totoo ito: ako ay takot na takot sa ahas pero nakapaglakad pa rin ako sa gubat sa Pilipinasmay nagsabi sa akin na, kahit takot ako sa ahas, wala akong dahilan para mag-alala dahil pinupulutan daw ng mga tao ang lahat ng mga ahas …

Kaya, bagaman karamihan ng mga salawikain ay nagsasalamin sa tumpak na paraan sa mga situwasyon na aktuwal na nakikita ko at nararanasan ko sa aking pakikipagsalamuha sa mga Pinoy, mayroon ang ilang mga salawikain kung saan medyo may alinlangan ako: nasaan ang kakayahang “mamaluktot” kapag maikli ang kumot? Nasaan ang mga ahas sa gubat?

Syempre napakaraming mga salawikain sa Tagalog at kailangan ko pang tapusin ang pagbabasa ng libro na binili ko sa Pilipinas (noong 2009….) tatapusin ko iyon balang araw….