Ang Tunay na Kahulugan ng “Mahal Kita”

Matagal na maliwanag sa akin na ang lihim ng tagumpay sa isang romantikong relasyon ay ang pagbibigay.

Subalit medyo bago sa akin ang ideya na ang mga personal na panghalip o personal na pronombre (ako, ikaw etc.) at ang mga panghalip sa pag-aari o posesibo (ko, akin etc.) na ginagamit natin sa komunikasyon sa ating kabiyak ay nagsisiwalat ng kung nasaan ang pokus natin sa relasyon.

Kung mas madalas ginagamit ko, bilang halimbawa, ang mga panghalip ako o ko kaysa sa ikaw o mo, ibig nitong sabihin na nakapokus ako sa akin at sa mga pangangailangang ko.

Kaya, kung lagi sinasabi ko:

Mahal kita

Gusto kita

Kailangan kita

ibig sabihin na ang pokus ko ay kung ano ang gusto ko at ang kailangan ko.

Bweno, ito ay ang isang bagay na, kung tutuusin, medyo lohikal at maliwanag, pero ngayon lang seryosong pinag-iisipan ko ito.

Ibig sabihin na mula sa araw na ito mag-iingat ako sa paggamit ng mga pronombre!